#Sabin Howard Alan Sutherland # # # # # # # ## # # // Hlavní stránka

Kresba tužkou

Kresba tužkou

Učebnice

Výuka kresby, výuka malby

Od tužky až po počítačovou grafiku.

Výuka výtvarného umění: kresby, malby, sochařství, grafiky, rytiny, modelování, a jiných technik.

Bezplatný prázdninový kurz kresby tužkou: Zaměření - kresba postavy a tváře

  Obsah:
   Stručný kurz kresby tužkou, uhlem, pastelem (kontury, stínování, tónování, perspektiva)   
   Anatomie hlavy a tváře (kresba lebky, svalů, portrétů) (kresba emocí)
   Základní proporce, změna postavy a tváře věkem (od narození až po stáří). (Změna proporcí, změna podkožního tuku, )      
   Výuka anatomie - kostra, svaly, svalové úpony, šlachy (kresba kostry, svalů, úponů postavy)
   Porovnání stavby těla zvířat a lidí - pitva s odborným výkladem (kresba zvířat)
   Figure drawing workshop:      
   Kresba podle živého modelu - muž (kulturista) z různých úhlů a při růzmném osvětlení
   Kresba podle živého modelu - žena (cvičitelka jogy) z různých úhlů a při růzmném osvětlení   
   
   Kurz kresby bude probíhat o prázdninách 2016 (Srub Bílé Karpaty)
   Délka trvání: 7 dnů     
   Celkový počet účastníkú je 12
   K dispozici jsou pouze tři volné místa (na ktré bude probíhat výběr)
   Kurz je vhodný pouze pro zkušené kreslíře
   Kontakt
  

Úvod:
Tužka je nejlepší nástroj pro začátečníka.
Je jednoduchá na použití. Můžete ji mít stále po ruce a kdykoliv kreslit.
Je možné vytvořit širokou škálu odstínů - šedi, pouze silou přítlaku, případně použitím jiné tvrdosti tužky.
Gumou se dají snadno odstraňovat chyby. 
Je vhodná pro náčrtek i umělecké dílo.
Kresba je nejlepší základ pro všechny další výtvarné techniky.

Rychle se dají naučit základy a pak je kresba především zábavná.
Každý, kdo se dokáže naučit psát, je schopen se naučit kreslit, či malovat.
Děti kreslí dříve, než se naučí psát. Nejde ovšem o to, kreslit jako dítě.
Proto je vhodné získat zručnost, vědět na co se dívat, 
naučit se dodržet proporce a přenést světla a stíny na podklad.
Stejně jako při výuce psaní, se nejdříve naučíte základy
a časem si vypracujete vlastní styl "rukopis".
Chcete li ovšem, aby vaše díla vypadala skvěle, je dobré stále kreslit.

Kresba je velmi dobrá průprava k zvladnutí jiných, náročnějších technik zobrazování,
jako je například malba, řezbářství, počítačová grafika, tetování, ... .
Dobří kreslíři najdou snadno praktické ulatnění. 

Vše důležité zde postupně probereme:
Černobílou i barevnou kresbu a malbu, 
Kresbu tužkou, kresbu pastelkama, perokresbu, kresbu fixy, ... .
Malbu akvarelovýma barvama, olejvýma barvama.
Probereme kompozici, stínování, perspektivu, atd.
Ze začátku vás povedu k tomu, abyste věděli na co se dívat, čeho si všímat,
a různé způsoby jak to přenést na papír či jiný podklad,
ale i to, jak se stále zdokonalovat.

Chce li dělat pěkné-poutavé věci nebo umění, potřebujete zvládat "řemeslo" ale také mít fantazii.
K tomu je dobré zvládat několik technik:
 1. naučit se dívat! a přenést viděné do použitého materiálu (papíru, barev, hmoty u plastiky, ...)
 2. ovládat pracovní nástroj - (například tužku, kterou začneme)
 3. zvládnutí barev, (barevné vidění, mísení barev, kombinaci barev)
 4. kompozici 
 5. a denně trénovat (vzdělávat se, cvičit paměť, fantazii i techniku)
 6. například, když si sednu k televizi, obvykle si kreslím.
  Zaujme mě například výraz tváře, tvar hlavy, stín, kompozice záběru, pozadí záběru, ...

  Proto stále trénujte, kreslete nebo malujte.
  Cokoliv co vás zaujme, cokoliv co vidíte, cokoliv co vás napadne.
  Ve škole při vyčování jsem kreslil učitele, vybavení třídy, 
  při sezení na lavičce kreslím procházející lidi, okolí,
  při sezení u televize kreslím herce, jejich pózy, mimiku, odívání,
  na dovolené kreslím například lidi na pláži, v kavárnách, na lodích, v autech, ve městech,
  V přírodě se pokouším zachytit rostliny, zvěř, ptáky, brouky, ... .
  Inspirace je všude dost. 
  

/Na článečku ve volných chvílích, kterých je málo, postupně pracuji./

--------------------------------------------------------------------------------
xxx:
Každá výtvarná technika, (kresba, malba, sochařství, grafika)
má své kouzlo a nezastupitlené místo.
Nedá se říci, že jedna je lepší než druhá.
--------------------------------------------------------------------------------
################################################################################

Obsah: (hlavní obsah)

1. Kresba tužkou (postupy a návody)
  - Kresba tužkou pro začátečníky
  - Pokročilá kresba tužkou (výuka proporcí tváře, postavy, karikatura, zvířata, perspektiva, stínování)
  - Mistrovská kresba tužkou - Umělecká
2. Kresba pastelkou (výuka práce s barvama)
3. Akvarel (malba vodovýma barvama)
4. Olejomalba
5. Perspektiva (kresba prostoru, jedno-bodová až šesti-bodová perspektiva)
6. Kompozice, estetika, zlatý řez, plošná a prostorová kompozice, barevná kompozice,
7. Ostatní techniky kresby, malby, animace
8. Sochařství a modelování
9. Počítačová grafika 
--------------------------------------------------------------------------------
- Kam dál?
- Inspirace: malíři kreslíři
- Náměty

################################################################################
### Kresba tužkou ###
################################################################################
-
-
-
-

1.A.) Kresba tužkou (potřeby, technika, objekty)


  Obsah: (Pokročilá kresba tužkou, uhlem)
   - Úvod (historie kresby , možnosti kresby (zachycení okamžiku-děje))[History of Drawing]
   - hystorie kresby: uhel (rytí) do písku, rytí do vosku
   - Potřeby - nástroje (tužka, papír, guma) (podložka, nakloněný stůl,) (uhel, křídy, kámen, bláto, olověná nebo stříbrná tyčinka, první tužka - grafit mezi dřívky omotaný provázkem 16 stol. Tvar: čtverec, obdélník, kruh, šestihran. / tabulky, břidlice, papyrus, pergamen, papír )
   - Materiál na kresbu: (podklad, )(tužka, uhel, rudka, sepie, křída (na tmavém podkladu), pastelka, pastel, Mokrá technika: perokresba, tuš, inkoust, fix, propiska)   
   - Postup kresby tužkou 
     - čmáranice, 
     - náčrtek - skica, (Náčrt, zachycení myšlenky)
     - studie - detailní kresba některých částí a kompzice (výuková kresba podle předlohy: kresby, malby, sochy, živého či neživého modelu)
      (námět, rozvržení-kompozice,)(od celku k detajlu)
     - konečná - definitivní kresba,
     - realistická kresba ()
         ...
    - spontální (bezděčná) kresba (kresba na příklad při přednáškách)
    - kresba podle předlohy (někdy i kopirování)
    - zakázková kresba  
     
   - Technika kresby: (Způsob kresby)
    - držení tužky (uhel)
    - síla přítlaku tužky
    - Způsob kresby (hrubé tahy až fotorealistická kresba)
    - Symbolická kresba ()
    - Koncept, Náčrtek, Skica, / ...
    - Obrysová (konturová) kresba (možnost kolorování)(čára a obrys)
    - siluleta
    - Stínování a tvorba stínů, (světlo / stín,)
     - stupnice šedi, stínování plynulé, vrstvené, (stínování koule, krychle, válec, vajíčko, ...)(stínované vejce včetně odlesku a stínu na podložce)    
     - pozitivní a negativní stínování (Stínování na bílém, šedém, černém pozadí.)
     - směr osvětlení,
     - Měké světlo, tvrdé světlo (měkké stíny, ostré stíny, odlesky)
     - (šerosvit-chiaroscuro)
    - Obrázek jen ze stínů (bez použití kontur)
    - Zesvětlování (světlá kresba na tmavém pozadí, gumování - "kresba gumou")
     - Negativní kresba (nakreslí se tmavé pozadí, a tím objekt vystoupí (např. bílé mraky na modré obloze, sklenička v tmavé místnosti))       
    - Šrafování ()
    - Rastrování ()
    - Kombinovaná technika ()(například: tuš + akvarel)
    - Lavírovaná kresba (lavírovaná perokresba)
    
   Kategorie kresby: 
   - omalovánky, karikatura,
   - Kresba geometrických tvarů a jiných předmětů    
   - figurální kresba
   - symbolická kresba        

     
   - Portrét - Kresba hlavy a tváře:  
    - model - koule s křížem, - směr pohledu na hlavu,
    - proporce tváře (ideální proporce) (konstrukce tváře - kresby obličeje)
    - jednotlivé části obličeje: oči + obočí, ústa (+ zuby a jazyk), nos, uši, vlasy (+ účesy), vousy, kůže tváře, vrásky,
    - anatomie hlavy: (lebka, svaly, podkožní tuk, kůže,) (Anatomy of the face)
    - změny tváře věkem (anatomické změny, vrásky, tukové polštáře, povislá kůže)
    - osvětlení tváře (světlo rozptýlené - ostré, směr osvětlení, intenzita světla, stíny)    
    - stínování, (+ roztírání)
    - výrazy tváře a emoce [ Facial Expressions and Emotions] -
     - emoce - pocity, nálady, maska (spokojený, pozorný, naštvaný, agresivní,)
      Viz: Charles Le Brun
     - mimika obličeje: grimasy - [grimacing,]
       - vyjádření vašně - [expressions of the passions],      
    - kresba podle předlohy (fotografie, socha, autoportrét v zrcadle, živý model)
    - Identifikační portrét podle popisu, kreslená rekonstrukce podoby podle skeletu lebky       
    - několik barev (uhel, rudka, sepie)
       
   - Figurální kresba - Kresba postavy: [Relaistic figure drawing]Drawing the live figure by Joseph Sheppard
   - 
    - různé techniky (způsoby, konstrukce) kresby postavy:
      1. čarová "drátěná" kostra, ovály, (zjednodušený tvar kostry)
      4. kánon: pomocné čáry (proporce, ...)      
      2. prostorová (válce kužely, koule)
      3. prostorová vkreslení postavy do kvádrů (využití perspektivy)
      2. prostorová objemová kresba postavy, (naznačené řezy postavou)           
      5. kresba postavy vycházející z anatomie, (podkresba kostí, svalů, svalové úpony, tukové polštáře, kůže, záhyby)      
      6. kresba "rovnou z ruky" (obrysová kresba, stínováná kresba,)
    - kresba podle předlohy, (fotografie, figurka, živý model) kresba z hlavy
      - pomůcky při kresbě postavy: čtvercová síť, pomocné čáry, vizování, projekce

    - kánon (proporce) postavy člověka (pravidla - zásady které se dodržují při tvorbě kresby, malby, uměleckého díla)
     - proporce postavy (ideální, reálné, karikatura,)
    - Tělesné typy: () - variace()
    
    - těžiště - rovnováha ()    
    - stavba těla - jednotlivé části - detaily (torzo, ruce, nohy, hlava)    
    - anatomie (kostra [skeletal system], svaly [muscular system], podkožní tuk [subcutaneous fat], kůže, kresba aktu,) (Anatomy of the body) 
    - pohlavní rozdíly postava muže, postava ženy, abnormality
    - změna postavy:
     - věkem: od zrození až po smrt (dítě, dospívání, mládí, dospělost, znaky strárnutí, stáří, umírání, mrtvola, tlení)
     - těhotenstvím: (postupná změna těla u těhotné a kojící ženy) (změna těla ženy po porodu)     
     - váhou: vychrtlý, hubený, štíhlý, nadváha, obezní, extremně tlustý
     - cvičením: - kulturistikou
    - perspektiva postavy, postava v prostoru (změna (zkreslení) proporcí)
    - stínování postavy, + stíny vrhané postavou
    - Kresba odevu (oblečení) a móda - oděv, obuv:
     - draperie (jak kreslit látky - plátno - záhyby)(typy záhybů )    
      - zmuchlaný papír
     - oblečení: historické:(prostý oděv, kroje, uniformy), součsné, budoucí: (kreslené módní návrhy), (od spodního prádla až po kabát) (historické oděvy, soudobé, kroje, kostýmy, móda)
     - obuv + pokrývka hlavy,
     - doplňky (brýle, aktovka, deštník, šperky, hodinky,)
    - Pohyb: (a děj)
     - zachycení pohybu (chůze, práce, sport) (čára pohybu [line of action])(rozfázování pohybu)       
     - řeč těla (mimika, pózy, gesta, držení těla, vzdálenost komunikujících, doteky, [intonace])           
    - kresba děje (kresba zobrazující myšlenku, děj, emoce) (zachycující, vyjadřující)(touha, vášeň, rozkoš,) 
           (příběh v jednom obrázku - vtip)
           (Děj na více obrázcích - komix, strip = proužek)
           (statická kresba / dynamická kresba)
   - erotika (eroticky vzrušivé podněty: zobrazení: touha, něha, láska, vášeň)   
   - glamour ()
   - akt
   - porno, pornografie (zobrazení sexuálního chování)
     
              
    - zlepšování kresby (technika a trénink kresby)
     - rozvržení
     - dominantní bod, obsah
     - kontrast
     - perspektiva
     - stínování
     - zkreslení (přes láhev s vodou, kapku vody)
     - lom světla (na skle)
     - odraz
           
    - Styl: (Další styly kresby postavy)
     - v dějinách (baroko, renesance)
     - glamour, pin up,(pin-up), lolitky,   
     - manga, hentai,        
     - karikatura = umyslné přehánění, zkreslené až zpitvořené proporce tváře a postavy, zmenšené tělíčko, postavičky, zvířátka a věci (ang. cartoon)
            (symbolika karikovaného - zájmy, vlastnosti) -
     - vtip, (satira, humor,)
      komix,
     - roztomilé postavičky, (například kresba pro děti)
     - filmové postavičky (např. animované filmy, sněhurka, mnohdy zvířátka a lidské vlastnosti)     
     - kresbičky mýtických tvorů, ( skřítci, trpaslíci, draci, ...)
     - dětská kresba (čmáranice, neumělá snaha napodobit svět, )
     - Nerealistická kresba ()
     - bájné bytosti
     - Postavy: padouch, skrblík, ... 
    
   - Kresba zvířat (fauna)()
    - podobnost a rozdíly stavby těla
    - domácí (mazlíčci) (psi, kočky, slepice, koně, krávy, ovce, kozy, křečci, myši, králíčci)
    - divoká (medvěd, srna, divočák, kuna, liška veverka)
    - ptáci (kos, vrabec holub, káně, sova, )
    - hmyz (motýli, mouchy, mravenci, pavouci, včely, komáři, vážky, housenky, červi)
    - brouci ()
    - ryby, raci, mušle, pijavice ()    
    - žížaly, slimáci, hadi, šíři a jiná havěť ()
    
   - Kresba rostlin (flora)(herbáře)
    - květiny a byliny (růže, tráva, listí )
    - stromy a křoviny
    - jiné (houby, kaktusy, mechy a podobně)
    
   - Kresba ovoce a zeleniny
   - Hudební nástroje
    
       
   - Kompozice (Uspořádání prvků. Jedna z věcí, která dělá z kresby (malby, fotografie, ...) umělecké dílo.)
     - estetika - nejvíce příjemný zážitek   
     - záměr ()
     - formát podkladu: zpravidla papíru (poměr stran)     
     - tvar podkladu (obdelník, čtverec, tondo = kruhový obraz, luneta = půlkruh, elipsa, obdélník a jedna strana oválná, mnohostěn)
     - Geometrická kompozice (poloviny, třetiny, zlatý řez)
     - Soubory děl: (Polyptych: diptych, triptych, tetraptych, pentaptych, hexaptych, heptaptych, octaptych)
     - Plošná kompozice (rozmístění)
     - Prostorová kompozice (popředí, motiv - hlavní scéna, pozadí)     
      - Diagonální / uhlopříčná kompozice (procházející prostorem, z rohu do rohu)
     - Směr pohledu (z předu, pootočeně, z boku, z vrchu, ze spodu)
      - Horizont (horní třetina, uprostřed, dolní třetina, nad obrazem, pod obrazem)     
     - Nasvětlení scény, umístění zdroje světla v obraze, mimo něj, polostíny, stíny, odlesky a odrazy světla, protisvětlo
     - Perspektiva (jednobodová, dvoubodová, tříbodová až šestibodová, izometrická perspektiva, atmosferická perspektiva)     
        (úběžný bod)
     - Zdůraznění nebo potlačení oblastí ve sceně
     - křivky - dynamika (dotýkají li se okraje nebo jdou za okraj působí rušivě (cybějící kus prstu, vlasů, noha)
     - přímky - prostor ( sbíhající - hloubka, vodorovné - plocha, svislé - výška,)
     - kontrast (světlo / tma)
     - (Barevná kompozice) 

   - Prostorový vjem: (vrstvy - několik vrstev za sebou, perspektiva - sbíhání a zmenšování, stínování, rozostřením popředí a pozadí, blednutí barev se vzdáleností,)  
   - umístění objektu ve směru prostorové (tělesové) uhlopříčky
   - 3D kresby 
   - projekce: anamorfose, anamorphosis, 3d kresba například na chodníku
   - Anamorfóza (je optická iluze prostoru, na plochém nebo zahnutém papíru, pokud se na něj díváte ze správného místa, nebo na některé s vhodnou pomůckou (válec, kužel, koule)   
    [Anamorphic Art] 
    x
   
   - Zátiší (květiny, věci, brouci, sklo, kapky vody, předměty například: knihy, nádobí, brýle, dýmka, )
   - Interiér: (stěny, tapeta, okna, záclony, dveře, stůl, židle, skříně, nádobí, rádia, televize, knihy, kamna, obrázek na stěně, věci, ..., zrcadla, odrazy předmětů na skle)
   - Exteriér: (kresba venku v plenéru [en plein air])
    - Krajina:( kopce, stromy, (kůra, suky, listí, kořeny), vodní hladina,(řeky, jezera, pobřeží, moře, vlny, zrcadlení-odrazy objektů na vodní hladině, vodopády) cesty, tráva, domy, kostely, hrady a zámky, oblaka, skály, ) mlha   
    - Obloha - mraky, slunce, prosvítání slunečních paprsků, hvězdy, polární záře, kondenzační čáry za letadly, duhy, blesky,
    - Zvěř
    - Příroda (pavučina s kapkama vody, námraza na okně, námraza na rostlinách)
    - Urbanistická kresba, (Města, zástavba, průmyslové objekty) (vzdálený pohled, romantické uličky, parky, večerní město, stožáry, )
    - mosty, přehrady, vodopády,
   - Dopravní prostředky: soudobé i historické: kočáry, auta, motorky a kola, lodě, vlaky, metro, letadla, balony, rakety, fantazie a pohádkové: létající koberec, 
   
   - Výjevy: (lovecké, náboženské erotické)
   - Fantazie:
    - Kreatury (stvoření, výtvory)   
    - Pohádkové bytosti: drak, víla, trpaslík, čarodějnice, čert, anděl, princezna 
    - Nereálná krajina
   - Ilustrace knih
   - Ex libris (označení vlastníka knihy)
   - Technická kresba (například řez katedrálou, motorem auta, návody)
   - Reklamní kresba (katalogy, plakáty, ale i polepky na lahve, konzervy)
   - Žánrová kresba, malba (zachycení běžného života na pozadí města, vesnice či krajiny)
   - Romantické obrázky
   - Náboženská tématika
   - Dizajn [desig] (návh, vror / tvar, vzled)
   - Kreslené pohlednice   
   - Kresba hracích karet
   - Kreslené kalendáře ()
   - stereo kresba (obdoba stereo fotografie) (dva obrázky které vytvoří dojem prostoru)   
   - 3D kresby [3D pencil drawing]
   (stereogram zpravidla zdánlivě nesmyslné obrazce které při naučeném pohledu vytvoří prostorový obrázek)
   
   Hry: (karty, stolní hry, )
              
   - Ornament,
   - Animace = pohyblivé, rozfázované obrázky ()   
   - Písmo, znaky, symboly, kaligrafie() 
         
   - Konečná úprava kresby:
    - Označení autora: monogram, podpis, datování, značka,   
    - fixace, pasparta, rámování
    
   Restaurování kresby: (možnosti, konzervace a zafixování, čištění, oprava papíru, oprava a dopnění chybějících částí kresby) 
         
   - Cvičení, trénink kresby ()
   - Pomůcky ()
    - kopírák (uhlový, udělaný)
    - průhledný papír nebo sklo
    - pauzovací papír
    - prosvětlení
    - propichování    
    - vizování
    - čvercová síť (čáry tužkou, rám se špagáty, fólie, )
    - otisk (inkoust, akvarelové tužky)
      -,,- (tetování)
    - projekce     
    - pantograf
   - Nápady a triky:
    - starobylý papír ()  
     
   - Kam dál? ( - Doporučuji přidat barvy - Kresba pastelkou, kolorovaná kresba, lavirovaná)
   - Historie, současnost, budoucnost kresby
   - Vzory:
    - kreslíři, malíři
    - téma: celkové zaměření: např. čtvero ročních období, jaro   
    - námět: (několik námětů utváří téma) (např. jarní kvítek, jarní poupě téma jaro) 
    - inspirace, (memento mori - pamatuj na smrt)   
    - použité zdroje: (literatura, internet, kurzy, školení, přednášky, konference, )

   - Předlohy pro kreslení:
   
   - Uplatnění kreslíře: 
   - například animace

# Zařadit! kresba průhledných objektů: kapka vody, slza, ojíněná pavučina, skleněné předměty, voda v lahvi, tekoucí voda, vodní vlny,
# Zařadit Styl kresby:
# Zařadit Náměty na kresbu: nadsázka, ironie, hravost, parodie, ...

................................................................................................................................................................


################################################################################
###      ###
################################################################################
1.1.) Úvod:


Každý, je schopen naučít se kreslit.
Kresba přináší radost vám i druhým.
Zlepší se vaše pozorovací schopnosti, trpělivost, pečlivost, zručnost.
Pravidelným kreslením se budou vaše výsledky stále zlepšovat.

Tužka je nejvhodnější nástroj pro výuku kresby.
Je to jeden z nejlevnějších způsobů výtvarného projevu.
Velkou předností je, že chyby se dají snadno opravovat.
Tužkou se snadno stínuje, dá se docílit velkých kontrastů.
Místo tužky můžete samozřejmě použít jakoukoliv pastelku, uhel, křídu a podobně.

Kresba tužkou může být
- plnohodnotné umělecké dílo,
- jako podkresba pod jinou techniku, například malbu,
- nebo jako náčrtek, poznámka, studie.

Kresba tužkou je dobrý základ, pro všechny náročnější techniky,
jako jsou například kresba barevnými pastelkami, fixy perokresba, rytina,
ale i malba, dřevořezba, modelování, sochařství, kde dobré zvládnutí kresby je zpravidla nezbytností.

Postupně se zde naučíte zvládnout techniku kresby tužkou, ale i práci se světlem a stíny.
K tomu je tato učebnice určena.

Podle mého názoru, v dnešní době, úkolem samotné kresby tužkou jako umění, není zastupovat fotografii.
Fotografie je pro zachycení podoby, postavy, výjevu a podobně daleko levnější a rychlejší,
Kreslete to, co fotografie či počítačová grafika nedokáže.
Přesto fotografe, zvláště ze začátku vaší tvorby vám může být velkým pomocníkem.
Ukázka kresby tužkou

Pro dokonalé zvládnutí kresby či malby, je třeba získat zručnost - cvik,
a k tomu je dobré, nejdříve se naučit zobrazit přesně to, co vidíme a chceme zachytit.
Stále kreslit - trenovat.
Časem si vypracujete vlastní styl a postutup.

O dobré kreslíře je stále velký zájem.
................................................................................


################################################################################
###     ###
################################################################################
1.2.)Potřeby pro kresbu tužkou:
  (tužka, papír, ořezávátko, guma)
  
   - čím kreslit?
   - na co kreslit?

   Tužka:
   B9 ... B3 B2 B1 B HB F H H1 H2 H3 ... H8
   Značení školních tužek 1=B, 2=HB, 3=H
   B=měkké [bold], H=tvrdé [hard]
   První zpravidla rozmazávají a druhé škrábou.   
   Pro kreslení jsou vhodné tužky označené B.
   
   Guma:
   - klasická (běžné gumování)
   - plastická (dobrá na stínování)
   - guma v tužce (zesvětlení nebo vygumování malého konkretního místa, odlesk v oku, kapka vody)
   - nejrůznější plastové gumy, (polymerové, vinylové) a gumy s rúzným abrazivem nejsou dobré.

   Papír: (papír vhodný na kresbu tužkou)
   - skicáky
   - kancelářský papír ()
   - barevný papír
   - křídový či jiný velmi hladký papír je nevhodný, poněvadž se na něm tužka velmi špatně otírá a ulpívá.
   
Na počáteční domácí výuku: je dobré používat to nejlevnější, co máte po ruce.
Stačí vám jakákoliv obyčejná (školní) tužka, v nouzi postačí i jakákoliv pastelka.
Venku můžeme použít například i vychladlý černý uhlík vytažený z vyhaslého ohniště,
křídu nebo jiný měkký kámen, kreslit můžeme i dřívkem do písku a podobně.
Tužka zvláště měká, je vhodnější než tvrdší varianty, poněvadž s ní snadněji docílíte více odstínů.
Samozřejmě mechanická tužka (versatilka) a na detajly mikrotužka je výhodou,
ale záleží spíše na velikosti obrázku, zvyku a co komu více vyhovuje.
Zajímavá je kombinace rudky, sepie, (russet sepia) s tužkou uhlem, bílou křídou, (wite chalk,)
 zvláště na zažloutlém či nahnědlém papíru.
Ukázka kombinované kresby: tužka uhel rudka sepie
Můžete začít s tužkou 1B, 2B nebo HB).
Později, zvláště při při stínování je dobré si vyzkoušet měkkou tužku například 4B, 6B nebo až 8B.
Časem sami poznáte, co vám nejvíce vyhovuje.
#vložit tabulku tvrdosti tužek 

Dále potřebujete papír, ořezávátko nebo lépe ostrý nůž, případně gumu, papírovou těrku.
Velmi dobrá je tvrdá podložka a klipsy na přichycení papíru.
Vhodný kousek bavlněného hadříku (nebo měkkého papíru, ubousek nebo třeba toaletní papír)
na rozmazávání - stínování.
Kreslicí papír, pro výuku sčí kancelářský, případně balicí nebo karton.     nejlépe bez linek a čtverečků
Nouzově cokoliv třeba i noviny nebo lepenka. 
Pro ujasnění Karton je bez vlnek, lepenka je obvykle třívrstvá s vlepenýma vlnakma.
Tužka je nejlépe ořezaná nožem, a gumu zpravidla nepotřebuji.
Gumování, (až na vyjimky kdy je to záměr,) se snažte vyhnout, poněvadž vždy zanechává stopy.

(Zvětšený papír vypadá obdobně jako netkaná textilie, a tuha se kresbou vtírá do spár, kde ulpí.
Ze spár tuhu již nikdy neodstraníte všechnu.
Gumováním ve spárách ulpívají částečky gumy, a také se částečně uvolňují některé vlákna,
takže papír je nacupovaný (je více chlupatý) a mění vlastnosti.
Záleží hodně i na gumě, poněvadž některé gumy kresbu spíše rozmažou.
Navíc tvrdší tužky zanechávají v papíru otlak. Jakékoliv opravy jde vždy poznat.
Výsledek záleží na papíru, tužce i gumě.)


Pro konečné díla, je vhodné používat papír s přiměřeně drsným povrchem, na kterém tužka dobře ulpívá.
Křídový papír pro kresbu tužkou není vhodný.
Pro některé záměry je vhodný barevný - tónovaný papír. (Zvláště pěkně vypadají medové nebo kávové odstíny.)
Při ktreslení používám kousek papíru pod ruky jednak abych kresbu nerozmazával
a také abych na papír nenanesl pot a mastnotu z rukou. I čerstvě umyté ruce zanecávají na papíru stopy. 
(Viděl jsem používat i bílé bavlněné rukavice, ovšem hranou ruky můžete kresbu nechtěně rozmazávat.)
Tužka je vhodná měkká.
Konečné dílo je dobré zafixovat, zvláště při požívání měkkých tuh.

 - papír složení:(vlákna (dřeva, bavlny, ...) slisované, jako netkaná textilie, s pojivy, plnivy a barvivy  )
 - tužka ()
 - ořezávátko (Pokud používáte oředávátko, je dobré si pořídit opravdu kvalitní ostré, jenž chvíli vydrží.)
  (Osobně ořezávátko občas brousím. Dokáži nabrousit i žiletku, 
  ale něterý nožík ze špatného kovu v ořezávátku nabrousit nejde!)
 - guma (Používám zpravidla obyčenou gumu a gumu v dřevěné tužce od koh-i-nor)

################################################################################
1.x.) Technika kresby tužkou: (obrys, linka, stínování, šrafování)
  - obrysová: (také konturová)(Světlá nebo tmavá čára případně tenká nebo široká.)(Osobně tuto tecniku nazývám omalovánky, poněvadž se často barevně kolorují, nebo lavírují.)
  Obrysová kresba - Hal Rasmusson
  Obrysová kresba - Bill Nolan
     - linka: čára, křivka, kresba jedním tahem s různým přítlakem, a tloušťkou (na osvětlených místech mizí, ve stínu silná.)
  - stínovaná: (plynulý převod do stupnice šedi)
  - šrafovaná: (techniku šrafování probereme u perokresby) /(Křížové, zakřivené , obrysové čarou čárkované tečkované) (tmavší, širší, blíže sobě)


 Obrysová kresba: (obrysová , konturová, ... )
  Ze začátku bude kresba kontur vaše nejčastější technika.
  Po zvládnutí této techniky, ji doporučuji co nejdříve nahradit stínováním.
  

1.x.) Stínování: - stínovaná kresba
  Stínování je pokročilejší kresba tužkou.
  
  
  Naučíte se převádět tmu, stíny a tmavé barvy do stupnice šedi.
  Bílá plocha papíru představuje osvětlenou plochu.
  Tužkou tvoříme tmavé místa a stíny.  
  Při této tecnice se snažte minimalizovat kresbu obrysů. 
  Pokud obrysové čáry při kresbě potřebujete,
  tak si je jen velmi lehce naznačte.
  Okraje dělejte raději změnou kontrastu kresby. (Světlý motiv na tmavém pozadí a naopak.)  

  - Stínovaní můžeme provádět na na bílém (žlutém, či jinak světlém) papíru (nebo jiném podkladu).
   Kresba probíhá ztmavováním, - kreslí se stíny a kontury.
  - Stínování na černém, nebo velmi tmavém, například sytě modrém, tmavě hnědém, nebo podobném podkladu / papíru.
   Kreslí se svělejšími odstíny než papír. Například křídou, nebo pastelem a podobne.
   Touto kresbou se zesvětlují místa kam na zobrazovaný předmět dopadá světlo.
  - Další krok je stínování na středně tónovaném (například šedém) papíru / podkladu
   stínovaní se provádí tmavýma i světlýma tužkama, křídama a podobně.
  Další používaný způsob jak stínovat je šrafování, které probereme později.
  

Světlo: (Sledujeme)
- Odkud jde světlo = směr osvětlení 26 základních směrů. #vložit obrázek
- Způsob osvětlení: - přímé, rozptýlené, odražené (u malby budeme sledovat i barvu světla, a světelné spektrum)
- Jak stín vypadá, (Tvar stínu, okraje stínu, odražené světlo, slábnutí se vzdáleností, rozptyl světla, více světelných zdrojů)
- Přímé světlo
- Odrazy světla od malovaného předmětu i okolních předmětů a pozadí.
- Lom světla například na vodních kapkách či na skleněných předmětech
- Osvětlení (z jednoho místa, ze dvou, nebo z více míst míst současně,
 případně z místa umístěného na kresbě.
 (Postava držící hořící svíci, světlo, které proniká oknem, nebo noční osvětlená ulice, a mnoho jiného.)
 Navíc Každý zdroj světla může mít různou intenzitu.

Způsoby stínování tužkou:
- Stínování. (metody stínování tužkou: vrstvení, roztírání, šrafování)
- Plynulý přechod (rozmazávání tuhy, vrstvení (několikrát)
- Stupňovitý (například černá, bílá a několik úrovní šedé.)


Začátek - praktické cvičení stínování:
1. Nejdříve si nakreslete tužkou stupnici šedé, od nejsvětlejšího odstínu po nejtmavší.
Alespoň 16 stupňů šedi. #vložit obr. 
2. Naučte se dělat plynulý přechod od bílé plochy až po černou. #vložit obr.
Kresba kvádr, válec, koule, zobrazení stínů, odlesků #obr. 
Trénujte mraky, špinavou zeď, zmuchlaný papír, záhyby na plátnu, ...
(Více o stínování: 
Ukázka přechodu mezi obrysovou kresbou a stínováním.(Prohlédněte si i další kapitoly.)


1.x.) Zesvětlování - kresba křídou 
  Tužkou přidáváme na papír stíny a tmu, křídou nebo gumováním přidáváme na tmavou plochu světlo.
  Zesvětlujeme osvětlené místa, odlesky.  
  Kresbu touto metodou tvoříme tak, že zesvětlujeme tmavou plochu.
  Pokud kreslíme uhlem, dá se ke zesvětlování použít bílou křídu.  
  
  Gumování - míním spíše kresbu gumou
  Nejdříve na papír naneseme uhel či tuhu
  Zesvětlovat můžeme: gumou, chlebem, hadříkem nebo i rozmazáváním třeba prstem, nebo těrkou. 
  Nejlépe je použit plastickou gumu a na detajly gumu v tužce.
  Gumu čistíme na plátnu nebo dřívku
  O technice gumování je více v závěru této kapitoly. 
................................................................................................................................................................ 


################################################################################
### Kresba portrétu ###
################################################################################
1.1.)Kresba hlavy a tváře:

Ukázka:
How to Draw the Head from Any Angle
(Probereme: proporce, anatomie, pozice, funkce a výrazy hlavy a tváře.)
  
Zde je několik způsobů tvorby proporcí tváře. Existuje jich mnohem více.
 # vložit obrázky několika způsobů tvorby proporcí tváře ...
Vyberte si jeden, podle kterého budete dále kreslit.
Já používám nejraději dělení na třetiny
Pro začátek je snadnější držet se stále jednoho proporčního modelu.
Úkolem je, naučit se zpaměti umístění jednotlivých částí obličeje. 
 # vložit obrázek:
 # Proporce tváře dítěte - dětská tvář z předu, pootočená (3/4), z boku, zezadu, (z nadhledu, z podhledu) kresba dětské hlavy, tvář dítěte z předu, tvář dítěte z boku 
 # tvář dospělého muže z předu, z boku, 3/4, zezadu, (z nadhledu, z podhledu)
 # tvář ženy z předu, z boku, 3/4, zezadu, (z nadhledu, z podhledu) tvář ženy z předu a z boku  
kresba ženské tváře
kresba tváří 
 
video - kresba tváře
Tvář starého člověka
Kresba staré tváře vhodná na cvičení

Trénujte kresbu, proporcí obličeje ze předu, z boku, pootočenou, z nadhledu i podhledu 
alespoň jednou denně tak dlouho, až ji budete dokonale zvládat z paměti.
[Parmigianino vhodné na trénování kresby]
Pomocné čáry, (mřížku, kruhy, trojúhelníky) si velmi slabě načrtněte od ruky.
Zkoušejte je raději hned kreslit bez pravítka.
Po zvládnutí si pouze slabě naznačte kde začíná oko, nos, ústa, ... . 
Nejdříve si jednotlivé části obličeje velmi slabě předkreslete a pak silněji zvýrazněte správné tvary.
1. jedna metoda je, že náčrtek přetahujte - zesilujte několikrát, až docílíte požadovaného odstínu.
2. druhá metoda je, že náčrtek obtáhnete silnou čarou (například tuží)
Časem zkoušejte kreslit rovnou naostro.
Učte se rozměry a vzdálenosti vidět, odhadovat, případně vizovat pomocí tužky.


Ikdyž záleží na zvyku, myslim si že je lépe se naučit postupovat od celku k detailu.
- Nejdříve zvažte umístění na papíře,
- potom si načrtněte pomocné čáry osy, obrysy a nakonec detaily (časem přidáte stínování).

Proporce na uvedených obrázcích jsou zidealizované, ale nyní jde o to,
naučit se zpaměti kam umístit 
oči, nos, ústa, uši, vlasy a také aby výsledek kresby byl vždy stejný.
Při další práci vám bude stačit všimnout si a uvědomit si v čem se odlišuje kreslený model od naučeného vzoru.

  Rozdíly v kresbě tváře.
   Ženy mívají menší hlavu větší oči, menší nos a plnější ústa
   Muži mívají hustější obočí a silnější čelisti, výraznější nadočnicové ...
   Děti mají menší obličejovou část
   Věkové rozdíly, ...
   Rasové rozdíly, ... (barva pleti, masivnější rty, širší nos, ...)

Dalšího zdokonalení dosáhnete znalostí a zvládnutím anatomie.
Kresba lebky, a kostí krku, lebka
Kresba svalů hlavy a krku, 
Na jeden obrázek nakreslete na sebe všechny vrstvy. 
Lebku, na ni svaly, a na ně rty, nos, oči, uši, vlasy. 
Dobré je, na každou vrstvu použít jinou barvu. (Pastelku)
 svaly hlavy ze předu
 svaly hlavy z boku
 svaly hlavy uhlopříčně
 svaly hlavy uhlopříčně 2


x.x.) Kresba z různých úhlů pohledu. (pootočená skloněná zakloněná) ukázka 
- Kresba koule nebo oválu s osami. (Pootočený, podhled, nadhled.)
- Kresba pootočené tváře:
 - ze předu (0°)
 - pootočená (15°, 30°, 45°, 60°, 75° a na druhou stranu = ... )
 - z boku (90° a 270°)
 - pootočená dozadu (75°, )
 - ze zadu (180°)
 (změna perspektivy při otáčení tváře)
 
- nos kresba nosu
- vlasy Jak nakreslit vlay? Podívejte se například zde.
 - ze zadu xxx

 František Xaver, *3.12.1724 – †18.7.1767

x.x.) Přidáme výrazy tváře - mimika - nálady, pocity.

Kresba podle předlohy.
Jakmile zvládáme proporce, a výsledek je pokaždé stejný,
Je čas dokonale nastudovat detajly. Oko, nos, ucho, vlasy.
Pak přidejte stínování a vše trénujte znovu, dokud vám to nepřejde do krve.
Zkoušejte kreslit podle fotografie. (ze začátku je nejlépe použít černobílé fotografie.)
Nakreslete si autoportrét při pohledu do zrcadla.
Následně kreslete podle živého modelu.
Trénujte a trénujte, dokud nebudete spokojeni.
Nakonec nejtěžší úkol, kreslete někoho kdo se neustále hýbe. (Na nádraží, na koupališti, ve škole, v autobusu atd.)

Pokud cokoliv nezvládnete dobře, je dobré vrátit se a zkoušet to znovu.

Zkoušejte co nejdříve kreslit bez pomocných čar, (nebo si pouze naznačte, kde začíná a končí oko, nos, ...).
Není ostuda, když je budete používat nadále.

Snažte se co nejlépe napodobit to, co vidíte.
Snadno přejdete na jakýkoliv jiný styl kresby, třeba karikatury, manga nebo ...
Nedoporučuji těmito styly začínat.
Ze začátku studujte a napodobujte vzory.
Až to budete dokonale zvládat, vytvořte si váš vlastní styl kresby. 


Výrazy tváře:
základní emoce: hněv, strach, štěstí/souhlas, smutek/žal, překvapení a hnus.
Někteří autoři ještě uvádějí: opovržení, úžas a rozhodnost.

...PŘESUNOUT...
Proporce obličeje
Lebka,
Svalstvo obličeje,
Kůže,

kresbu podle:
předlohy
modelu
z paměti
vlastní fantazie

účesy fota: -
................................................................................................................................................................


################################################################################
### Figurální kresba ###
################################################################################
1.B. Kresba postavy - figurální kresba.       (learn / teach drawing human body) 
 - spousta užitečných informací (animation resources)
 - spousta inspirace
 
Lidské tělo je věčnou inspirací.  
Od nepaměti se nejen lidé snažili zachytit krásu ženského, mužského i dětského těla.
Vemte si například fotografie z dovolené.

Pro figurální kresbu je velmi užitečné, naučit se proporce postavy, anatomii kostry, svalů a svalových úponů.
Prohlížením současné výtvarné tvorby na internetu, dospívám k názoru,
že znalosti anatomie u některých kreslířů jsou na úrovni středověku.
Pokud chcete zobrazovat lidské tělo, nesmíte se jej bát.
Mnoho světských i církevních památek bylo ozdobeno nahými a polonahými liskými těly
a nikdo z toho neměl trauma anis e nepohoršoval. To je záležidostí hlavně několika desetiletí.
Nahotu v umění považuji za zcela přirozenou. To ovšem neznamená kreslit stále jen nahé těla.
Nahota a erotika a sex děti do určitého věku nezajímají. Jakmile se o toto začnou zajímat,
nemá smysl jim bránit ale je třeba jim vše rozumně pro ně přijatelným způsobem vysvětlit.

Obsah figurální kresby: 
  - Proporce lidského těla (postavy) 
 - anatomie
  - Kostra - (skelton) kostra
  - Svaly - (muscle, muscular) -
  - Povrch těla - kůže a tukové polštáře
  - pózy xxx  
  - postava v pohybu
  - postava v prostoru (perspektiva) 
  - oděv 
  
 anatomie dobrá pro začátečníky
 Kresba postavy 
 Poměrně užitečná kresba postavy
 Kresba postavy (vybírejte v menu vlevo) 
 Kresba postavy (viz obrazové menu vlevo) 
 Trochu zastaralá přesto umnoho užitečného. Klikněte na gallery a pak vybírejte z obrázků.
 anatomy for artist
 ????????
 Josef Zrzavy Anatomy
 kresba postavy 


 
 
 
 
x.) Proporce (rozměry) postavy člověka:
Lidské proporce jsou jiné u každého jednotlivce.
Ideální postava má výšku 8 hlav od hlavy k patě
Reálná výška dospělého člověka je 7 - 8 hlav.
Malíři zpravidla používají jako výšku postavy dospělého člověka 7, 7,5 až 8 hlav
Tabulka: 
stáří (v rocích) - výška postavy (počet hlav)  
   1 - 4
   4 - 5
   8 - 6,5
   12 - 7
   16 - 7,5
dospělí - 8
starci - 7

základy kresby postavy

x). úvod do anatomie xxx
 - hlavaxxx
 - nohy a chodidla xxx


x.) Kresba postavy v pohybu: (gesto, posunek)   (viz: figure drawings)
Náročnější kresba postavy - v pohybu
postava v prostoru
postava v pohybu a prostoru
  

 
 ...
Přidat:
- Kresba zvířat 
- Perspektiva (budovy, postavy)
    Practical perpective
- Zátiší a krajina
Vždy až dobře zvládnete jedno, pokročte dál.
Neustále si kreslete. Cokoliv, třeba rostliny, kvštiny, uschlou trávu, auta, ovoce, krajiny, budovy, zařízení bytu, občas i fantazii, ale hlavně se zatím učte pozorovat a kreslit to co vidíte podle předlohy.

 Probrat - zařadit:
pomocné čáry, pomocná mřížka, prosvětlování,
Proporce
obrysy


x.) Kompozice: xxx
x.) perspektiva (perspektivní zkreslení rozměrů při pohledu z blízka)

x.) Ukázky:
mnoho užitčného - tužka, barevná křída, olejový pastel, inkoust

Náměty na kresbu tužkou:
Nyní, když již dkonale ovládáte kresbu,
Nakreslete svůj autoportrét zkreslený v konvexním (vypuklém) a konkávním (dutém) zrcadle. (V nouzi použijte nerezovou lžíci.)


Několik odkazů:
Kresba pro začátečníky (Záložka - Přesuňte se na začátek!)
- výuka kresby


- kostra
Mnoho užitečných informací
---
---

Inspirace - učitelé:
Glenn Vilppu

(building human skeleton)
(Human anatomy and figure drawing)
(Dictionarium Polygraphicum)


(Inspirace - kresba akvarel: Sir William Russell Flint 1880-1969)  
Ewa Kienko Gawlik - mistrná kresba tužkoukresba (italské stránky)
################################################################################

- Zesvětlování: 
  - gumování - "kresba gumou"
  - bílá tužka - pastelka ()

Jako další krok doporučuji "kresbu gumou" - gumování.
Naučíte se odstraňovat barvu - zesvětlovat.
Dosud jste zachycovali a zvýrazňovali obrysy a stíny, čili "tmu".
Nyní to obrátíme, a budeme zvýrazňovat světlé - osvětlené místa, čili světlo.
Nebudeme tedy kreslit stíny ale naopak prosvětlovat osvětlené místa a odlesky.
Gumou odebíráme z podkladu tuhu či uhel. Zvýrazňujeme tím světlo, odlesky. 

Příprava podkladu:
Tuhu (prášek) použijte nasbíranou při ořezávání, nebo ji naškrabejte nejlépe na smirkovém papíru.
Lépe je používat tuhu z měkčí tužky 4B - 8B. 
Je možné použít i uhel výsledné dílo se ale víc rozmazává. 
Rozetřete tuhu nebo uhel hadříkem, molitanem, papírem, vatou, filcem, či prstem na papíru.
Nerovnoměrně rozetřená tuha či čmouhy mohou být i záměr.

Obrázek tvoříte gumováním zesvětlováním míst. Vhodná je guma v tužce.
Ideální je to na kresbu a malbu skleněných věcí, odlesků na vodě.
Láhve, skleničky, žárovka, lesklý kov, neony, osvětlená ulice, ale i postavy a tváře vystupující ze tmy například osvětlené svící.
Tato technika gumování, je jedinečná na efekt prosvítajících slunečních paprsků přes mraky.

Gumu je třeba čistit od nánosu tuhy nejlépe vytřením do napnuté látky.

Obdoba je kresba bílou (či jinou světlou pastelkou) na tmavý (barevný nebo černý) podklad.
Je třeba si pořídit kvalitní tužky nebo pastelky, protože některé dostatečně nekryjí. 
pozn.:#přechody bílého okraje.

Pokud jste se usilovným cvičením úspěšně dostali až sem, jste již připraveni nakreslit cokoliv.

Zde vidíte několik obrázků metodou zesvětlování tmavšího pozadí.

Náměty na kresbu: (tmavé pozadí a kreslit odlesky světla)
- žárovka
- vánoční baňka
- váza, láhev
- sklenička třeba na víno
- něco zasněžené (třeba stromek)
********************************************************************************
Konečná úprava kresby: (fixace, rámování)


Fixativ:    
Práškové pigmenty ulpívají slabě na povrchu ...
Pouhý dotek rukou může kresbu uhlem, tužkou, a zvláště pastelem poškodit. 
Hotovou kresbu je proto dobré chránit čili fixovat.
Fixativy obvykle chrání současně proti otěru, UV záření ale i vlhkosti.
Fixativ spojí pigmenty dohromady a vše přilepí na podložku.
Fixativy trochu snižuji zářivost barv, zvláště u pastelu. 
Neměly by způsobovat změny jako například žloutnutí.

Složení fixativu:
Fixativy zpravidla obsahují rozpouštědlo a pojivo.
podle složení fixativu může být:
- pojivem čli pryskyřicí například: damar, šelak, polyvinilacetát, 
- rozpouštědlem: alkohol nebo uhlohydráty (například aceton)
Pozor! jsou to hořlaviny se škodlivými výpary.

Domácí výroba fiativu:
Šelakový fixativ: 
Jeden díl kvalitního světlého šelaku rozpustíme ve dvou dílech denaturovaného lihu. Rozpouštění trvá den.
Občas směs protřepeme. Nakonec necháme usadit nečistoty.
Čistou kapalinu slejeme do nové lahvičky a podle potřeby naředíme opět lihem
Na lakování v poměru 1:4-5
Jako fixativ v poměru 1:30-40


Levnější varianta je:
- odtučněným mlékem rozředěným ve vodě pro snadnější rozprašování
- 2% roztokem želatiny
- lakem na vlasy
Je mnoho jiných levných náhražek fixativu, ovšem některé mohou dílo znehodnotit.
Pozor, zvláště levnýma fixativama na bázi vody může dojít ke ztrátě barevnosti a ke kroucení papíru.
Vždy je dobré si metodu předem odzkoušet na vzorku.
Nitrolakem nebo voskem můžete zároveň docílit zprůsvitnění papíru a zhotovit například stínítko na svítidlo.
(Již druhým rokem testuji venku na slunci, dešti, sněhu, akvarelovou malbu namalovanou
obyčenýma školníma barvičkama na obyčejném kancelářském papíru, navoskovanou teplem.
Původně mě zajímalo, jak dlouho vydrží barva. Zatím nepopisuji celou techniku.) 

Olejové a akrylové (nazývané též akrylátové) barvy nepotřebují fixaci. 
Pigmenty jsou rozmíchané přímo v pojivu, které je zároveň fixuje.
Vodové barvy (akvarel, kvaš, tempera) je nejlépe zasklít.

...
Rámování / pasparty / zasklívání
Chcete li své dílo někomu darovat, bez zarámování zpravidla brzy skončí někde v šupíku či koši.
- Oblepka: je náhrada rámu. Karton se sklem olemovaný knihařském plátnem, nebo olemovaný sololit s ochrannou (plypropylenová) folií.
- Pasparta: je karton či jiný matriál s výřezem pro obrázek. 
      Spolu s obrázkem se vkládá do rámu.
      Někdy je kašírovaný knihařským plátnem. 
      Místo rámečku může být oblepka - plátěný lemem.
- Rám: Dřevěný, kovový, plastový ....
Samozřejmostí je poutko na zavěšení.

################################################################################

Kresba: (Nástroje na kresbu)
Kresba tužkou
Kresba uhlem
Perokresba 
Kresba propisovačkou: [ballpoint pen drawing]


Kresba stříbrem [silverpoint]
Kresba olovem (Kresba olověnou tyčinkou)
Kresba cínem (Kresba tyčinkou z cínu)
Kresba kovovou tyčinkou do vosku (Vosková tabulka a rydlo) (Rydlo je z jedné strany špičaté, z druhé strany ploché na uhlazování vosku)
################################################################################

Perokresba:
- Obyčejné pero
- Redispero
- Plnící pero:
   Hroty: - různě hrubá čára
   EF - extra slabý
   F - slabý - velmi jemná stopa - oblíbený u žen
   M - střední - nejoblíbenější
   B - široký
   EB - extra široký
- Kuličkové pero
- Keramické pero
################################################################################
### BARVY: kresba, malba (kresba pastelkou, malba akvarel, ) ###
################################################################################

Obsah:
 - teorie
  - vlnová délka
  - aditivní sčítání barevných světel (RGB - červená, zelená, modrá - výsledná barva bílé světlo)
  - subtraktivní míchání pigmentú (CMYK - azurová, purpurová, žlutá - výsledná barva je černá)
      (azurová - odráží všechny barby kromě červené - doplňkové)


- barvy (barviva)
 - Barevný kruh
 - základní barvy
 - doplňkové barvy (sekundární)
 - terciální barvy
 - barevná harmonie, barevné schéma, kombinace barev (barevný kontrast)
    - komplementární = doplňková = protilehlá
    - analogické
    - (triadic) tři barvy rovnoměrně vzdálené od sebe
    - (Split-Complementary) tři barvy z toho dvě sousedící s doplňkovou (komplementární)
    - alternativní doplněk (Alternate complement) triáda a doplněk k jedné z barev
    - (obdélníkové (Rectangle (tetradic))( dvě doplňkové = dva dolňkové páry)
    - čtvercové (čtyři barvy rovnoměrně rozložené primární, sekundární a dvě terciální)
 - skutečné barvy
 - Míchání barev (Čím dále jsou na barevném kruhu, tím méně jasná je jejich směs.)
 

 - Anorganické pigmenty (nerozpustné ve vodě)(hlíny = okry, minerály = malachit, azurit, rumělka, lapis lazuli, vápenec
 - Organické barviva (rozpustné ve vodě, lihu, olejích, ...)(barviva rostlinného nebo živočišného původu)(syntetická barviva) 
 - Kovové (rozmělněné kovové prášky)
 - Pojiva
   - akvarel
   - akryl
   - tempera
   - kvaš
   - olejové barvy 
 - Čistota barev
 
 - krycí schopnost ()
 - stálost na světle
 - stálost chemická
   - mísitelnost (které barvy se nemohou vzájemně mísit) 
 - jedovatost
 
 - Podklad (deska, plátno, omítka, papír,)
 - Šeps
 
 - Speciality (starobylý vzhled)
 - Restaurování
 
 - Barevný model: (HSB, LAB, )
   - Odstín - Hue (konkretní barva: 0 = červená, 60 = žlutá, 120 = zelená, 180 = azurová, 240 = modrá, 300 = purpurová )
   - jas - Brightness ()(100% čistá barva, 0% černá barva) (zjednodušeně maximální jas = maximální osvětlení, někdy i přesvětlení, až žádný jas žádné osvětlení = tma)
   - sytost - Saturation (příměs černé - bílé) (100% čistá barva, 0% bílá nebo černá)
   - světlost - (0 = černý bod, 100 = bílý bod)
   
   - denní světlo
   - umělé světlo 

 

 
################################################################################
### Kresba pastelkou ###                           
################################################################################
Barvy 
Kresba pastelkama
Barevné kresby začneme nejdříve pastelkama.

# PŘESUNOUT!
Pastelky - Kresba pastelkama: 
Ukázka: kresba pastelkama
Ukázka: Ewa Ludwiczak  
Náčtky pastelkama
Inspirace na kresbu pastelkou + videoukázky
Ukázka kresby pastelkou
inspirace převážně architektura (skočte si na začátek)
Ještě trochu inspirace z přírody - kačenky (pastelky, pastely, a olejomalba
Marie Brožová
Obsah:
  - Úvod
  - 
  - potřeby
  - osvětlení
  Barvy (kombinace, mísení,)
  - barviva a pigmenty ()
  - barevný kruh
  - aditivní (světla) subtraktivní (pigmenty)
  - mísení barev (např. ultramarin + siena pálená to je tlumená oranžová = dají šedou)
  Barevný systém (HSV, ...) 
  Psychologie barev:
  - barevná harmonie
  - barevní kompozice (viz wikipedie)
  - technika kresby
  - 
  -
  
Úvod:
Začít se dá rovnou pastelkama, ale doporučuji nejdříve se naučit (zvládnout) kresbu tužkou.
V tomto díle se naučíme se zvládat barvy. - Barevné ladění, a hlavně vidět barevně.
Pro začátek můžete použít jakékoliv i ty nejlevnější pastelky.
Nejlépe ovšem rovnou akvarelové, které budete později rozmývat a vymývat či kreslit na mokrý podklad.
Podkresbu slabě načrtněte buď tužkou ale lépe rovnou pastelkou patřičné barvy.
Dělat omalovánky (Mucha, Aleš, Lada a mnoho jiných) - to je vybarvené obrysy tužkou či tuší,
(již jsme probrali jako obrysová kresba) no, je lépe když si na ně 
zatím nebudete zvykat. Uvidíte, že tuto techniku kdykoliv dodatečně hravě zvládnete.
Obrysy zvýrazňujte jen tehdy, když je to nutné, ale je lépe, je nahradit 
přechodem na jinou barevnou sytost či jinou barvu. Například tmavé pozadí u svělého detajlu a obráceně.
Tato technika je stejná jako u tužky, takže pokud již tužku dobře zvládáte nebude vám činit problém.

Potřeby:
 Pastelky:
(Obyčejné pastelky - jsou méně kryvé než tužka, a hůř se gumují)
(Akvarelové pastelky - jsou rozpustné ve vodě, ..........)
(Umělecké akvarelové pastelky - je mnoho výrobců různé kvality)
(Kvalita je hlavně čistota barev, stálost barev, ... )
Podle ceny kvalitu nepoznáte.

Papír:
Na výuku je dobrý kancelářský papír, (blok) někdy tońovaný papír, ale i cokoliv co máte poruce.
Při mokré technice - aby se papír při máčení nekroutil, tak jej navlhčený nalepte
papírovou lepicí páskou na pevný podklad, (sklo) nebo použijte papír vysoké gramáže,
- málo klížený papír dobře saje až rozpíjí (Typický příklad je savý papír) 
Papír na umělecká díla je vhodný hrubý, ne příliš klížený, případně i ruční.

Barvy:  
- Složení barev (barvivo, pojivo, přísady)
- Barevné spektrum
- Barevný kruh
  - teplé barvy
  - studené barvy
- #obr barevný kruh

 - barvy základní  (na vrcholech trojúheníku, jsou harmonické)
 - barvy doplňkové ()
 - příbuzné barvy (sousedící - leží vedle sebe) (účinek jako barvy harmonické)
 - komplementární (protilehlé) (vytváří kontrast, neklid)
 - monochromatické barvy (různá sytost a jas jedné barvy)
 - syté barvy (neředěné nemíchané s čenou bílou nebo šedou)
 - pastelové barvy (namíchané s rozředěnou s bílou nebo šedou)
 - barevná harmonie
- Osvětlení (barva světla, barevné spektrum umělého osvětlení)
 - denní světlo
 - umělé osvětlení (žárovky, sodíkové výbojky, zářivky a takzvané úsporné žárovky, led diody)
 kresbě a malbě při umělém osvětlení se pokud možno vyhýbejte.
 Pokud použijeme umělé osvětlení je zatím nejdostupnější a nejlepší klasická žárovka,
 ikdyž lepší je halogenová žárovka. Samozřejmě rozptýlené - odražené světlo.
 Až je zruší, vrátíme se asi k petrolejkám, svíčkám a pak k loučím. 


Osvětlení:
Osvětlení má velký vliv na vnímání barev.
Hotové díla je dobré si prohlížet za stejných podmínek jaké byly při tvorbě. (Denní světlo, umělé světlo například při svíčce)
Nejlépe je kreslit a malovat při rozptýleném denním světle.
I v průběhu dne se intenzita jednotlivých barev ve spekru mění (ráno a večer zpravidla teplejší barvy, přes poledne za jasného dne studené)
Také okolní předměty mohou barevný nádech značně ovlivnit. (pod stromem) 
Při umělém světle svíček či žárovky je nádech do světle medové barvy.
Všechny svítidla s výbojem světla (výbojky, zářivky) mají jedno několik zpravidla úzkých světelných spekter.
Pro věrnou práci s barvama jsou nevhodné. 
Snažit se docílit barevné přesnosti při tom co se z reklamních důvodů nazvalo usporné žárovky je nesmysl!
Je to pouze jinak udělaná zářivka, včetně rtuti!
Žárovky se nepřestaly vyrábět kvůli ekologiji, ale kvůli chamtivosti některých firem!

Začneme pouze třemi základními barvami pastelek.
Červená, modrá a zelená, nebo lépe karmínová červeň, azurová (světle modrá) a žlutá. 
Tyto tři barvy nám stačí, abychom vytvořili jakoukoliv barvu s vyjimkou bílé.
Více barvami se kreslí pohodlněji, ale momentálně nám jde o to,
naučit se namíchat jakoukoliv barvu, jakýkoliv odstín.
- Čistota barev ()
barevná škála Koh-I-Noor 


Pozorujte a malujte věci kolem sebe, jaké mají skutečné barvy.
(Jakou barvu má oheň? A nyní se podívejte na jednotlivá místa plamene třeba hořící svíce.)

Rady:
Pokud to není konkrétní záměr, nedělejte kontury černou pastelkou nebo tužkou.
Mají li kontury zůstat, je vhodné je udělat tuší. (Nerozpíjí se.)
Netlačte na pastelky. Raději udělejte několik vrstev na sobě.
Náčrtek dělejte hned v konečné barvě. (Někdy může být ve světlejším odstínu.)
Stíny nedělejte černou pastelkou ale doplňkovou barvou.
Vytlačit či vytepat papír, a kresbou přes něj zůstanou světlé místa.

Mokrá technika: (je velmi blízká malbě akvarelovýma barvama.)
1. Kresba akvarelovou pastelkou do mokrého podkladu.
Navlhčený a schnoucí papír má podle druhu a gramáže tendenci kroutit se případně chlupatět.
Pproto je vhodné papír nedříve navlhčit a přilepit papírovou lepicí páskou na vhodný podklad.
Pro kresbu musí být papír dostatečně vlhký - nasycený vodou, ale ne moc.
Pastelku nikdy nenamáčejte přímo do vody!
Při kresbě do mokrého podkladu již moc neopravíte a tak je třeba mít dobře 
zvládnutou techniku kresby, i kombinaci barev.
Je lépe použít tvrdý papír nebo karton. (Pro výuku třeba od sušenek, od bot, atd.)
Po zvládnutí můžete malovat třeba na mokrý sádrokarton, vlhkou omítku, plátno,
či navlhčenou bělenou překližku a podobně.
Odměnou je jedinečná ničím nenapodobitelná kresba.

2. Rozmáčení
Podle záměru můžeme rozpracovanou, nebo konečnou kresbu akvarelovou pastelkou
pomocí fixírky sprejovat vodu či lakem,
tupovat vlhkou hubkou, hadříkem, či zmuchlaným mokrým papírem,
opatrně přetřít mokrým štětcem, 
případně rozmývat třeba jen některé místa, 
nebo celý papír krátce navlhčit, ... .
Dá se tím docílit velmi zajímavé efekty.
Samozřejmě obrázek při tom máme ve vodorovné poloze aby barva nestékala.
Všechny tyto techniky je třeba předem odzkoušet, a dobře natrénovat, aby jste si nezkazili hotové dílo.

3. 
Redispero s vodou

Možnosti:
- kresba pohlednic
- obrazy
- ilustrace knih, časopisů, webových stránek 


Kam dal?
- akvarel
- pastel


################################################################################
### Kresba pastelem ###
################################################################################

Zatím jen několik ukázek:
potrét
portrét dítěte
beruška
koňská hlava
maceška################################################################################
### Malba: ###
################################################################################

- Akvarel (Vodová barva (vodovka) rostlinné, nerostných nebo živočišné pigmenty,
      spojené vodou, arabskou gumou, glycerínem, medem a konzervačními přísadami.)
- Tempera (Pojivo emulze rozpustná ve vodě, dříve žloutek či bílek, dnes klíh, vejce, kasein, vosk)
- Kvaš (Vodová barva, krycí běloba, pojivo často arabská guma (klovatina))
- Akryl (Ředitelná vodou do zaschnutí.)
- Olejomalba
################################################################################
#### Akvarel - malba akvarelovýma barvama ###
################################################################################

AKVAREL: (Malba akvarelovýma barvama)

  Obsah:
  - čistota barev 
  - ukázky
  - potřeby
  - základy malby 
  - techniky malby
  -
  - malíři
  - 
  
Kdo pohrdá vodovýma barvičkama nechť se podivá na následující ukázky:
#vložit obrázky:


ukázka Č. Krumlov
ukázka akvarel květiny
akvarelové ilustrace
Jedna z možných technik malby akvarelem
Detlev Nitschke
malba akvarelem + video demo (vpravo)

Akvarel - malba akvarelovými barvami
Akvarel = vodové barvičky (vodovky, watercolor)
Obrovská výhoda je že obyčejné vodové barvičky (školní kvality) a jeden až dva štětce můžete mít všude s sebou.
(Složení akvarelových barev: barevný pigment, (rostlinné, nerostné nebo živočišné pigmenty),
arabská guma, glycerín, med a konzervační přísady, voda)(Med a glycerín brání popraskání.)

Potřeby:
Barvy: Jakékoliv vodové barvičky.
Papír: dobrý je tvrdý, savý. Na výuku stačí kancelářský, balicí, noviny, karton, v nouzi i lepenka (krabice od sušenek).
Štětec: špičatý vlasový štěteček velikost 6. (tvar plamene svíce)
Pro začátek je dobrá tužka nebo lépe akvarelové pastelky na podkresbu.
Užitečná je podložka, na které malujeme, nebo ještě lépe papír vypneme, aby se nevlnil.

Techniky malby:
Kolorování:
Kolorovaná kresba (kolorovaná kresba)
Kolorovaná pero-kresba (kolorovaná perokresba)

Malba bez kontur:

Kombinace technik.
Lavírování - barva rozředěná do široké škály odstínů - valérů (také rozmývání nanesené barvy nebo tuše vodou)
Rozmývání

Zajímavá technika je třeba použití šablonek a tupování přes okraj hubkou (hadříkem) v namočeným barvě,
sříkání kartáčkem, rozfukování brčkem, nechat stékat barvy do sebe. 

Návody:
malba petunie krok za krokem


postup akvarelové malby

Rady:
Při malbě v mazu se mi osvědčilo místo vody použít denaturovaný líh.

Malíři:
Helen Shideler

################################################################################
### Olejomalba ###
################################################################################
  
x. OLEJOMALBA (Technika a malba olejovými barvami)
  Olejomalba - technika
  Míchání barev
  ukázky olejomalba
 
 
 

Obsah:
- historie
- potřeby
- podklad (materiál, úprava povrchu, barva podkladu)(sololit, plátno, dřevo)(linoleum, papír, kov, sklo, kůže, omítka) šeps = geso 
- barvy (složení, pigmenty, oleje, ředidla, chyby-nebezpečí)
- nanášení barvy (štětec, špachtle, hadřík, hubka, prsty,)(na vodní hladině)(tisk)
- technika (alla prima, vrstvená, pastozní, Sfumato-do ztracena, /skica, podmalba, malba, lazura, závěrečný lak)
- osvětlení (objektu, místnosti, barva světla) 
- proces malování
- ukončení (závěrečný lak, rám, umístění)

- ukázky (příklady)
- restaurování

Potřeby:
- olejové barvy Pro začátek stačí malá souprava cca 10-12 barev
- 2-3 štětce
- hadřík na otírání (v nouzi suchý, dobře savý papír = papírový ručník, ubrousek, toaletní papír)
- terpentýn
- talířek (místo palety) 
 
Technika malby:
  - valéry
  - podmalba
  - alla prima
  - vrstvená malba
   - krycí barva 
   - lazury (například červená lazura na bílém podkladu je zářivější než když smícháme červenou a bílou)
  - pastózní
  
  - malba na sklo
  


Olejové barvy:
 
suspenze=směs pigmentu a vysychavého oleje (lněného).
Viskozitu je možné měnit přidáním rozpouštědla (terpentýn, benzin)
Po zaschnutí je možné pro zvýšení lesku dílo lakovat. (Damarový lak)
Podklad šeps olejový


Kouzlo olejomalby je v tom, že nic se nedá uspěchat.
Příprava podkladu, šepsování (miluji olejový šeps), 
zasychání jednotlivých vrstev, uzavření a "zrání" obrazu.
Obraz je hotový až po několika desítkách let.

# Přesunout Vsuvka:
Malba olejovýma barvama
Jak začít malovat?
Rychlokurz malování olejovýma barvama pro začátečníky.
Tento návod je pouze pro rychlý start s olejovýma barvama.
Je určen k tomu, aby jste si mohli olejové barvy takzvaně osahat,
zjistit co umí a v případě že Vás tato tecnika zaujme, pokračovali dalším hledáním informací.
Pokud jste netrpěliví, a přeskočili jste předcházející časti.
Doporučuji začít barevným kruhem, abyste mohli nahlédnout jaké barvy máte k dispozici.
Vytiskněte si nějaký pěkný obrázek. 
Pro začátek nevybírejte nic náročného.

Pro začátek je dobré takový, kde není mnoho detajlů, není mnoho barev, a nejsou barevné přechody.
Vhodné jsou obrázky typu malování podle čísel.
Je dobré si obrázek připnout klipsama na tvrdou podložku.
Místo palety si raději vezměte malý bílý porcelánový talířek kde si vymačkáte barvy které hodláte použít.
Časem zjistíte, že olejové barvy mají různé vlastnosti.
 - jsou koncentrované čili syté a je třeba je zesvětlovat bělobou nebo ztmavit přidáním jiné barvy (doplňkové nebo černé)
 - jsou různě kryvé (nají různé krycí schopnosti) (kryvost je možné zvýšit kyvou barvou či bělobou)
 - lazurování se dá dělat naředěním barvy podle potřeby terpentýnem, či lněným olejem.
 - můžete malovat ...
 - Při malbě na papír je dobré barvy ředit terpentýnem do stavu polotekutosti.
  (papír vysaje oleje, a velmi brzy se dá malovaného místa dotknout, případně přemalovat další vrstvou)
 - po malbě vše řadně očistěte a štětce vyčistěte terpentýnem
 - na čištění štětců a načiní od barvy používám ředidlo c 6006 které je levnější než terpentýn.
Po několika pokusech sami přijdete na to co a jak dělat, a značně se zlepšíte nebo to vzdáte.

Závěrečné laky:


Ukázky, inspirace:


 ...
 
 
1096 - běloba titanová,  (oxid titaničitý)
--- (zinková běloba)
--- (olovnatá běloba)
1009 - kadmium žluté světlé,
--- kadmium žluté střední,
--- kadmium žluté tmavé, 
1012 - kadmium oranžové světlé,
--- kadmium oranžové tmavé, 
1061 - kadmium červené střední,
--- kadmium červené tmavé, 
1032 - kraplak tmavý,  (červená barva)(monoazopigment) (55)
1016 - okr světlý, (okr = žlutá ale né vždy - zemitý pigment, hlinka, jíl)[orche]
--- okr zlatý,
--- okr tmavý,
--- Okr červený (Do roku 1970 se těžil Burgundský, nyní se těží v Luberonu Francie)
--- siena přírodní,
1041 - siena pálená, - hnědá (hnědý zemitý pigment - jíl) (pojmenován po městě v Toskánsku)(stejné chemické složení jako okr)
1042 - umbra přírodní, tmavě hnědá - surová žlutohnědá - raw umber
--- umbra pálená,
(0052)- čerň kostní, 
1067 - kadmiová zeleň světlá, 
1078 - chromoxid tupý, špinavo tmavě zelená
1077 - chromoxid ohnivý, modrozelená
--- královská modř tmavá,
(0072) - azurová modř, světle modrá (cyan - stejný poměr zeleného a modrého světla) perfektně krycí, dobrá světlostálost, 
--- coelinová modř,
1053 - kobalt světlý,
1056 - pařížská modř, ferrokyanid železitý
--- kobalt tmavý,
 - ultramarin (modrá)
1060 - ultramarin tmavý, modrá, ultra=lehký marin(e)=modrá (křemičitan sodno-hlinitý + síra)
--- pruská modř,
--- 1056 - pařížská modř, světle modrá (odstín velmi blízký ultramarinu) (ferrokynanid železitý) světlostálá , nepoužitelná se zásaditými pojivy
1030 - permanentní modř, sytě modrá
--- ultramarin červený, 
--- kobalt fialový světlý,
--- kadmio-chromitá zeleň skvělá, 
--- kadmio-chormitá zeleň střední, 
--- chromoxid ohnivý, 
--- vert paolo veronese, 
--- kobaltová zeleň tmavá, 
--- smaragdový lak, 
--- chromoxid tupý,
---  stříbrný odstín, 
---  zlatý odstín, 
--- (pernamentní červeň)

olej lněný 50 ml,
olej terpentinový 50 ml, 
štětec č. 8 - kuna


  

 
 
 
################################################################################
### Kompozice ###
################################################################################
Nyní, když zvládáte techniku kresby a malby, dostáváme se k tomu nejdůležtějšímu.
K tomu, co z Vašich kreseb, maleb, fotografií, ale i řezeb udělá umělecké díla.
To je:

4. KOMPOZICE: skladba obrazu - vzájemné vztahy - sestavování prvků do celkuKompozice
Kompozice (Animation resources)
kompozice
  UPRAVIT OBSAH !!!

Obsah kompozice:
- plošná
- prostorová (nebo dojem prostoru na ploše)
- poměr stran (například 1:1 1:1,5 1:2)
- zlatý řez
 phi (?5-1)/2) 0,61803
 Phi (?5+1)/2) 1,61803 
 Fibonaciho řada
 (1-1-2-3-5-8-13-20-33-53-86-140-226-366-592)
 (1/1=1, 2/1=2, 3/2=1,5, 5/3=1,666..., 8/5=1,6,13/8=1,625, 21/13=1,61538...,)
 (2-4-6-10-16-27-43-70-113-183) 
- umístění díla
- Námět: - zobrazované téma - co zobrazit - celkový obsah díla
- rozvržení - rozmístění,
 tvary,
 osvětlení,
 barva - barevné ladění
 kontrast:
 - kontrast popředí, ojektu, pozadí, jednotlivých částí mezi sebou,
Kompozice pomocí:
 diagonál (stěnových a prostorových)
 kruhová kompozice The metropolitan museum of art michelangelo holy family 
 oválů
 spirál
- (použité prostředky )
- Podklad: materiál, tvar podkladu (pravoúhlý, ovál, mnohostěn, ale třeba i prstenec, váza, reklamní potisk, klenutý strop,)
- poměr stran (na výšku, šířku, širokoúhlý, ...)
- velikost díla (rozměr kyklopská malba či zobrazování nejmenších detajlů)
- vzájemné vztahy mezi objekty (na co upoutat pozornost)(pohledy, šroubek a matička)
- rozmístění - umístění objektů v prostoru
   (kam objekt umístit a jak jej natočit)
   (uspořádání v kruzích elipsách skupinách rovinách, diagonálách)
zobrazení:
- celý objekt nebo jen část (např. výřez, detajl, portrét)
- Barvy - Barevné ladění - barva pozadí, počet barev (jednobarevné)
- osvětlení (směr, barva intenzita, ostré či tlumené světlo, odrazy od ploch, odlesky, zdroj světla na ploše, intenzivnější nasvětlení některé části)
- deskriptivní zobrazení - plošné (bez perspektivy)
- perspektiva (jednobodová, dvoubodová, tříbodová, zkreslená: rybí oko, koule, přes tekutiny, deformace plochy před zobrazením)
- zobrazované roviny (počet zobrazovaných rovin, popředí, hlavní objekt, pozadí)
- úhel pozorování - zkreslení při blízkém pohledu, (#viz socha na podstavci)
- nakloněný pootočený pohled (rovina pohledu není horizontální příklad nakloněný fotoaparát)
- nápisy (umístění, velikost, styl písma, barevnost, ...)


x. Umístění díla:
Horizont:
Zvažte, odkud se pozorovatel bude na dílo dívat. Zda bude obraz umístěný ve výši očí, nad, pod.
Zda se divák na něj bude dívat z podhledu, nadhledu případně která část díla bude ve výši očí.
Horizont podle toho unístěte v patřičné části obrazu případně mimo obraz.
(Například malba na podlaze - vidíme lidi jako by při pohledu z vrchu - hlavy ramena částečně ruce a nohy)


x. Perspektiva: xxx
perspektiva dvoubodová perspektiva
čtyřbodová perspektiva
perspektiva

x. Zlatý řez:

################################################################################
...Estetika / kýč = brak   

Názory se jistě budou různit, a to je správné. 
Přesto jsou jisté pravidla, které nám pomáhají k tomu aby výsledné dílo splnilo očekávání.
Každé dobré dílo v nás vzbuzuje pocity. Jednak v tvůrci (při tvorbě) a následně v tom kdo si jej vnímá.
(Zrakem, sluchem, vůní, ... .)
Zastávám názor, že by libé pocity měly převažovat nad nelibýma, ale to záleží na záměru a tvůrci.

Umělecké dílo
Hotové dílo má zaujmout pozorovatele již při letmém pohledu, a vzbudit touhu,
si jej lépe prohlédnout (třeba i z blízka či s odstupem).
Uvidíme li kteroukoliv část díla, musí nás zaujat, vzbudit v nás touhu vidět celek.
Vidět i další díla téhož tvůrce.
Při odchodu musíme mít pocit, že něco ztrácíme, a toužit vidět dílo znovu.
Znovu a znovu se dívat, vnímat a vstřebávat jej svými smysly.

Kýč, je úmyslně dělaný tak, aby byl líbivý, dobře se prodával,
ale při tom zpravidla nemívá žádnou estetickou hodnotu.

Talent je vzácný, pozná se podle geniálního způsobu zpracování námětu, 
a další díla téhož tvůrce na stený námět se neustále zlepšují.
Je to neustálá kreativita zbírání zkušeností a zlepšování řemeslné zručnosti. 

################################################################################
### Pomůcky ###
################################################################################

x. Pomůcky: (metody a techniky)
I mnozí slavní malíři používali různé pomůcky, zvláště při výuce či přenášení skic na plátno, zdivo.

- pauzovací papír, hedvábný papír
- kopírák, vytlačení, vybodání obrysů jehlou a přetření barvou
- vizování (tužka, kružítko, distanční opěrka)
- pomocná mřížka (například nakreslená či vyrytá na tenké folii, případně pauzovacím papíru, nebo špagátky napnuté na rámu)xxx
- fotografie
- prosvětlování (prosvětlovací skříňka)
- pantograf
- Grapho scope
- projekce, promítání - Camera obcura (episkop, diaskop, zpětný projektor - meotar 2)
- Kopírovací tužka (dvě tužky připevněné cca 20-30 cm od sebe)

################################################################################
### Grafické techniky ###
################################################################################
Tisk z výšky (razítko, dřevořez (podélný řez dřeva) a dřevoryt, linoryt)
Tisk z hloubky (rytina, lept, suchá jehla, mezzotinta, měkký kryt (vernis mou), akvatinta, oceloryt)
Tisk z plochy (Litografie)

Sítotisk
Papirotisk, drátotisk
Monotyp (jednorázové přenesení obrazu z desky na papír)


################################################################################
### Počítačová grafika ###
################################################################################

7.) Počítačová grafika:
  - kasické PC
  - Ipad
  - grafický tablet [graphics tablet (for vector grphics)]

Obsah:
 - Rastrová (bitmapová) grafika (úprava digitálních fotografií a ilustrací, tvorba vektorových objektů)
  - programy = bitmapové grafické editory (Gimp, Adobe Photoshop)
  - formáty soubrů (JPEG, PNG, GIF, TIFF)
  - velikost (dpi monitor, tisk)
  - barevný model ( RGB, CMYK, HSV, ...)
  - Míchání barev (aditivní - RGB - monitory, projektory, subtraktivní - CYMK - tiskárny) 
 - Grafika ve vektorovém formátu = grafika v křivkách (dvoj a trojrozměrná vektorová grafika)
   - vektorové grafické editory: 
   - (Inkscape (*.svg?), CorelDraw (*.cdr), Adobe Illustrátor (*.ai))
   - (3D - Maya, Blender)
   - (technické kreslení - CAD)
 - Renderování [rendering] - vytvoření počítačového obrazu, který je nerozeznatelný od reality.   
 - Animace 
    - (Autodesk 3ds Max) Tvorba animací a počitačových her 
  
  - Bézierovy křivky (Bezier curve)
  - Plochy:
   - Beziérovy plochy  
   - Fergusonovy plochy
   - B-spline plochy
   - NURBS plochy   

  
  


pro milovníky PhotoShopu
GIMP:
Ukázka práce s gimpem

Inkscape:

################################################################################
### Malířské a výtvarné techniky ###
################################################################################
 ... NĚKTERÉ MALÍŘSKÉ A VÝTVARMÉ TECHNIKY: KRESBA, MALBA, PLASTIKA,  ...
################################################################################
 
Jednobarevné techniky: 
- Tužka: (jednobarevná technika)
- gumování, či malba bílou barvou na tmavý podklad
- pastelka (jedna barva)
- uhel + bílá křída + rudka + sepie (hlinka) portrét x
- tuš černá (složení: saze, klih, voda, usušená, dříve saze, fermež, voda. technika vrstvení)
- perokresba (+ kresba propiskou)(Kouzlo je v tom, že čáru již neopravíte. Je to příprava na rytinu.)
- - vypalování do dřeva (pistole, přes masku)
- - rytí (linoryt, dřevořez, dřevoryt, kovoryt, suchá jehla, rytí do tvrdého PVC, novoduru, kůže, vosku)
- - lept (leptání - kov, sklo, kámen)
- - zhotovování gumových razítek (pečetní razítka a válečky)

Podklad pro malbu: (papír, plátno, dřevo, kámen, plech, pergamen, hedvábí, batist, sádra, slonová kost, papyrus, sklo)
- papír (vlastnosti, materiál, povrch, gramáž, barva složení /škrob - zabrání rozpíjení, vápno/ klih)
- plátno

Barvy - barevné techniky:
- kolorovaná perokresba (kolorovaná kresba tužkou například pastelkama) 
Pastelky (klasické + akvarelové pastelky)
Progresso ()
Akvarel (= vodové barvičky (barvivo + arabská guma nebo dextrin, rybí klih, tragant s přídavkem glycerinu (medu, sirupu, kandysu, transparentní barva - malá krycí schopnost))
- Akryl (Kryvé, po zaschnutí nerozpustné ve vodě, použité štětce již nejsou vhodné na akvarel. Disperze = pigment rozptýlený v syntetické pryskyřici (polymery derivátů kyseliny akrylové nebo metakrylové),.) květ 
- Kvaš (hustá vodová barva, barvivo + běloba + arabská guma nebo trgant s glycerinem, krycí schopnost)(např. Tabulové barvy)
- Tempera (Tempera může být žloutková, bílková, želatinová, klihová, olejová, vosková.) (dříve: žloutek, vajíčko, arabská guma, klíh, olej, dnes: klíh, kasein, vejce a vosk. Krycí schopnost, dá se znovu rozmýt, má jiné vlastnosti ale ve výuce se blíží akvarelu. (v kelímcích nebo tubách))
Olejomalba () olejomalba 
Suchý štětec (dry brush) 
Pastel - (tvrdý, měký, suchý, olejový) (vhodný doplněk kresby uhlem, roztíráním lze vytvořit velmi jemné přechody)
Barevné křídy (jsou stálé na slunci, tvrdší než pastel, hůř se roztírají)
- - barevné fixy (marker)(doporučuji nejdříve zvládnout pastelkz nebo akvarel) Něco pro milovníky fixů
- - barevné tuše (ředění)
- - barevné inkousty (Barevná prokresby, malba, )
- Airbrush
- Voskovky
- Enkaustika (pigment + včelí vosk, nanášení za tepla)
- Nástěnné malby (zkášlování příbytků: jeskyně, byty, ale i hrady, zámky, kostely)
- Deskové malby (například: stropy, oltáře )(Mohou být i z jednotlivých desek sesazení je vidět.)
- Malba na sklo, podmalba, vitráže (technika: 1. mozaika - barevné skla, 2. vypalované glazury - zapečené kovové pigmenty)
- Malba na porcelán a keramiku (glazura)
- Smalt (obrázky)Plastická tvorba: 
Plastika - trojrozměrné díla: (sošky, reliéf, /bas-reliéf, haut-reliéf, kontra-reliéf, zahloubený reliéf/, zdobení užitkových předmětů)(plastika a skulptura) 
- modelování plastelína, modelářská hlína (keramika), sádra, vosk, (modurit a jiné hmoty)
- sochání (materiál: vosk, mýdlo + výroba mýdlové hmoty, dřevo, polystyrén, porobetonové tvárnice, sníh, led a mnoho dalších materiálů)
- dřevořezba (plošný reliéf, basreliéf, masky, formy na pečivo, prostorové sochy)
- (soustružení dřeva: mísy, vázy, nádobky)
Vrstvené techniky (například vrstvy po 5 mm - překližka, karton)
Vyškrabávání do jednotlivých vrstev (několik barevných vrstev na sobě například vrstvené barevné laky, (vajíčka, omítka, sádra, sádrokarton)
   Škrábání (odstraňování vrchní barevné vrstvy) (vajíčka)
Obrazy pro nevidomé = reliéfy - nabízím kurzy pro nevidomé, výuku "malby" pro nevidomé, hmatové obrazy, reliéfy, a plastiky. Mám zkušenosti a vypracované osvědčené postupy.
Odlévání (vosk, sádra, kovy, papír, mosaz/bronz do hliněné formy, olovo/cín do sádrové formy)
Vyšívání (příprava obrázků - převod do několika barev (barevné škály), do vhodného formátu, různé metody)
Keramika ()
Kůže: činění, vytláčení, rytiny, bubínky, (ze srsti výroba malířských štětečků)
asambláž () gesso
Rytina - Linoryt, Výroba razítek 

barvy na sklo, keramiku, železo 
přesunout

- papírové techniky: kirigami, origami,
- sítotisk  
- animace 

Další techniky:
- vitráž (výtvarně zpracovaná skleněná výplň)
- intarzie
- mozajka
................................................................................

Vlasní výroba:

- ruční papír
- štětce a štětečky (vlastní výroba velmi kvalitních štětců)(zvířecí chlupy, ptačí peří, násadka bambus)
- barvičky (zhotovování barev, pigmenty, pojivo: Lněný olej, vajíčka, cukr, klíh, míza z třešně, míza z trnky, pryskyřice, přísady)
- pero + inkousty (výroba pera, - materiál, tvar,,, domácí výroba inkoustů, duběnkový inkoust, jiné inkousty, neviditelné inkousty)
- výroba mýdlové hmoty (vaření mýdla)
................................................................................

Závěrem:

Lidé se vždy snažili napodobovat a zobrazovat to, co vidí, v čem žijí, případně svou fantazii.
Na dokonalé přesné zobrazení máme v současné době fotografii.
(Snadnost a láce zobrazení touto metodou vede mnohdy k neuváženému fotografování, bez estetického výsledku.)
Můj pohled na současnou kresbu, malbu, není zobrazovat vše absolutně přesně jak fotografie. (Nahrazovat fotografii.)
Úkolem umění je ukázat vlastní pohled (na zobrazovaný objekt,) a hlavně navodit pocity.
Vaše dílo může být hezké či provokující, jednoduché nebo náročné.
Podstatné je dokonale zvládat použitou techniku.
Ten kdo umění rozumí, pochopí. 
Vždy se najdou lidé, kteří budou vaši tvorbu obdivovat a jiní ji budou zavrhovat a hanit.
Zvláště, pokud přijdete s něčím novým, převratným.
Nejhorší jsou fanatičtí, iniciativní hlupáci.

V případě zájmu mě můžete kontaktovat [zde].
.........
Pokud dělám náčrtky, skicy, studie, dělám to čímkoliv na cokoliv, protože to obvykle brzo vyhodím. Malba na kartonu od vajíček
Pokud se ale rozhodnu udělat například olejomalbu, na kterém mi záleží, strávím nad ní spoustu času.
Proto dělám důkladnou přípravu, a na výslednou malbu používám kvalitní materiál. 
Obvykle maluji na dubovou desku nebo dubovou překližku, připravenou podle osvědčených starobylých postupů.
Někdy si připravuji i použité barvy. Příprava je poměrně zdlouhavá. ....

################################################################################
### Dějiny umění: ###
################################################################################
Lidé se vždy snaží napodobovat to co vnímají (vidí, slyší, cítí, ...) kolem sebe a co považují za důležité.
Každé období má své vizionáře a scestí. 

Pravěké umění (nejstarší malby cca 40 000 př. n. l.)
 - doba kamenná
 - doba bronzová (počátek je rozdílný pro jednotlivé části světa 2-3000 př. n. l.)
 - doba železná
Mezopotámie
Starověký Egypt 
Antické Řecko
Antický Řím
Románský sloh (1075–1125)(Rozmach klášterů)
Gotika (1120(1150-1500)
Renesance (Renesance 1350-1600)                  (znovuzrození) Leonardo, Michelangelo, Rafael
 - ranná
 - vrcholná
 - Manýrizmus
Manýrismus (1520-1600)    přechodová fáze mezi vrcholnou renesancí a barokem (grotesknost, hravost)
Baroko (1600-1700)-1750)                            (Nebeské, oblé nabujelé) 
 - pozdní barko 
Rokoko (1715-1744)                          (mušlička)
Klasicismus                             (prvotřídní)
Neo-klasicismus (1750-1880)
- Empír                               (císařství)
Preromantismus
Romantismus (1800-1880)
Realismus (1830-1870)
Impresionismus (1870-1890)
Secese (1890-1914)
Fauvismus (1903-1907)
Expresionismus (1905-1940)
Kubismus (1908-1920)
Futurismus (1909-1914)
Naivní umění - zpravidla amaterská tvorba, například obrazy mnohdy vypadají, jako by je malovaly děti
A co je dnes? Chaos (Chaotizmus)(přibližně 3/4 20 stol., u nás 1990 - nyní) Každý si dělá co chce.
Nezoufejte, chaos byl v dějinách již mnohokrát a vždy vede k vynucení nějakých pravidel.
 
Zařadit:
Hystorismus
Naturismus
Symbolismus
Art deco
Purismus
Dadaismus
Konstruktivismus
Funkcialismus
Surrealismus


################################################################################
### Můj pohled na současné umění: ###
################################################################################
Umění je podle mne estetická hodnota díla a skládá se z několika hlavních částí. To je:
-. Inspirace (náměty, spousta genialních nápdů, čili fantazie, vlastní podání, ale také stálá tvořivost)
-. Řemeslo, (manuální zručnost, ale i mistrné zvládnutí použité techniky: 
  (Tužky štětce, barev... perspektivy nebo třeba vlastního těla při tanci, divadle, ...)
-. Estetické cítění - kompozice, (prostorové uspořádání, barevné podání)
To vše dohromady je talent. Ten je třeba stále trenovat, rozvíjet, jinak zakrní.

I dnes vnikají mnohá hodnotná esteticá díla, která jistě budou i v budoucnu velmi ceněná.
Mnohdy ale zanikají v přebytku informačního plevelu, který se na nás valí,
a omezováním svobody, to je omezení přístupu k mnohým informacím. (Kvůli nejrůznějším a právům.)

Na druhou stranu, některé moderní umění a někteří takzvaní umělci mi připadají
jako když výtvarník neumí téměř nic nemá fantazii a tak se vyzvrací na plátno a nazve to umění.
Nejdůležitější je o tom vést vznešené řeči, zainteresovat všechny přátele,
snoby a snažit se prosadit přes media.
Uplně jak v té pohádce kde každý se bojí říci pravdu, že "král je nahý",
nebo že díla které se prodávají za velkou cenu, nemají žádnou hodnotu.

Mnohokrát ale dějiny potvrdily, že nejvíce se bohatne na kýči. 
(To jsou díla dělané hlavně tak, aby byly líbivé.)
Zvláště, když se k tomu přidá mediální masáž mozků.

Někteří lidé kupují nevkusné věci, někdy z neznalosti,
nebo se domnívají že tyto díla demonstrují jejich úspěch, bohatství, moc a podobně.
Jak říkaval můj otec: "Asi tomu nerozumím a jsem rád, že jsem již starý a brzo umřu."

Reklama dokáže udělat z běžné věci dílo žádané.
Nedokáže ovšem z průměrného díla udělat dílo geniální. 
 

################################################################################
### Kam dal? 
################################################################################ 

++# Andrew Loomis (Fun With A Pencil) 
Antoine Watteau
Staří mistři
Návody kresba malba
Seznam malířů
malba
Karikatura
Archiv animovaných postaviček - karikatur
Informace o barvách
užitečné informace
inspirace
 

################################################################################
### Inspirace: (malíři, kreslíři) ###
################################################################################
(Postupně budu třídit podle přijmení)

Achen: Hans von Aachen (1552-1615)(Manýrismus)
Achen: Hans von Aachen (Obrazy)
Aleš: Mikoláš Aleš (akty)
Aslan Alain (nahotinky) 
Avril: Édouard-Henri Avril (erotické ilustrace)
Rodin: Auguste (François-Auguste-René Rodin)(1840-1917)(hlavně věhlasný sochař)
Francouzský malíř Balthus  ;Balthus (Balthazar Michel Klossowski de Rola) 
Vaughan Alden Bass (pin up)
Banksy (streetart - nástěnné malby na domech (People are taking the piss))
Beham etching
Gibson: Charles Dana Gibson (pin-up perokresby)
Govard Bidloo (anatomie)
Barocci: Federico Barocci (Federico Fiori)(1528, Urbino, Itálie – 30. září 1612, Itálie)(portrét Blahoslavená Michelina - ukázková prporce)
Blair Preston (1908–1995) (Disney animator) was an American character animator 
Bloemaert: Abraham Bloemaert
+ Boilly Louis-Léopold (1761-1845) (France) (zajímavé portréty)
Botero
Botticeli: Sandro Botticelli
+++>Boucher François 1703-1770 akt 
Bouguereau: William Adolphe Bouguereau ()
+> Bridgman: George Bridgman (učitel + anatomie)
Charles Le Brun (24 February 1619 – 22 February 1690) kresba, facial expression, hlava zvíře  


+ Cambiaso Luca, 1527-1585 (grafika, dekorativní malba, vynikající kompozice)
  Luca Cambiaso (Moneglia, 1527 – San Lorenzo de El Escorial, 1585)
Annibale Carracci (Bologna, 1560-1609)
+ Cantarini: Simone Cantarini (12 April 1612 – 15 October 1648)
Caravaggio (Michelangelo Merisi) (1573-1610)(tmavé pozadí)
Carracci: Ludovico Carracci (21 April 1555 – 13 November 1619)
Cezanne (zátiší)
(+)Christoffel Jegher (Belgio 1596-1653)(dřevořezy) 
Confotini: Jacopo Confortini (Florence 1602-1672)
Correggio [koredžo] Antonio (*1494 v Correggiu – †1534 t.)
Cortona: Pietro da Cortona  
Cosway Richard (mnoho portrétů)
+Cot: Pierre Auguste Cot () (houpačka-Springtime) 
Degas: Edgar Degas (19. července 1834 Paříž – 27. září 1917 Paříž) (Baletky)
Delacroix: Ferdinand Victor Eugene Delacroix [Delakrua] (26. dubna 1798, Charenton-Saint-Maurice, Francie – 13. srpna 1863, Paříž, Francie)
Domenichino: (1581 - 1641) 
+ Dürer: Albrecht Dürer (hodně perokresba)
Ekman Harry (1923-1999 američan) (pin up, kresba tužkou)
El Greco
+> Fialetti: Odoardo Fialetti (rytiny)
+ Fisher Harrison, Americký ilustátor (mnoho portrétů)
#+++>Flint: sir William Russell Flint (1880 - 1969) 
Francesco Albani a
++Fred Moore (animace kresba například sněhurka a sedm trpaslíků)
+ Gandolfi Gaetano
Gheyn: Jacob de Gheyn    
Ghirlandaio Domenico (1449-1494) Itálie Florencie, early Renaissance 
+ Girolamo Francesco Maria Mazzola (Parmigianino) 1503-1540(Study of a Head)
Giovanni Boldini (1842-1931)
Gogh: Van Gogh
Goya:
#+++>Greuze: Jean Baptiste Greuze (1725–1805) (maloval hodně portrety s odhalenými prsy - Head of a Sorrowful Woman)
+ Hans Baldung Grien 1484–1545
Guercino
Hans Bock 
Harnett William Michael (1848-1892)
- Heintz Joseph 1564 - 1609 (The Toilet of Venus)
Holbein: Hans Holbein
Hubert Robert (perspektiva // The Old Bridge)
Ingres: Jean Auguste Dominique Ingres (29. srpna 1780, Montauban, Francie - 14. ledna 1867, Paříž)
Jean-Baptiste Chardin (1699-1779)(hodně zátiší + Reading Woman with Child) (Jean-Baptiste-Siméon Cardin)
Huet: JEAN-BAPTISTE HUET (PARIS 1745-1811)
John: Augustus Edwin John (4 January 1878 – 31 October 1961)
Johnson Heade (krásné květiny)
+Jordaens: Jacob Jordaens (19. května 1593 Antverpy Vlámský – 18. října 1678)
+Kelly: Walt Kelly (1913-1973) (animátor a karikaturista)
Kawasaki: Audrey Kawasaki (současná malířka)
Kim: Jin Kim
Klimt
Lada: Josef Lada
Larsson Carl [Swedish Realist Painter, 1853-1919]
Lautrec
+++ Leonardo da Vinci (Viz Vinci) (Renesance)
+ Liberace Robert 
Manet: Édouard Manet
Marten Toonder 1912 - 2005 (komix)
Fred Moore 1857–1943 (kreslíř aninátor) 
+++ Michalangelo Buonarroti (Renesance) (Korejsky) dobrá nspirace na studie (viz pieta) 
Moe: Louis Moe (1857-1945) (malíř, kreslíř, ilustrátor)
Monet: Claude Monet (Impresionizmus)
Moran: Earl Moran (08.12.1893 - 17. ledna, 1984)(velké množství pin-up)
Neufforge: Jean François de Neufforge (Belgium 1714-1791 France)(portréty, architektura)(Red chalk)
Noé Ignacio (komix) 
Pajou: Augustin Pajou (19 September 1730, Paris – 8 May 1809) (sochy)
Parmigianino: (Francesco Mazzola) (1503-40)
Paul Murry
Peter Paul Rubens - Baroko  
Pierre Auguste Cot
Pierre Auguste Renoir
Pietro Perugino (1446/1450–1523) (St.Mary Magdalene)
Pirner Maxmilián
Poussin: Nicolas Poussin, (15. června 1594 – 19. listopadu 1665)
Pozzo Andrea (1642-1709)Italie (úžasná perspektiva)
+Prudhon: Pierre-Paul Prud'hon
Rafael Santi (Raphael Sanzio, Raffaello Sanzio,)
BILL RANDALL 
Rembrant (světlo)
Renoir
Restout: Jean Restout (1692-1768)
Rockwell Norman drawing (American, 1894-1978)
Rdin: François Auguste Rodin (12. 11. 1840 - 17.11.1917) (Jeden z nejlepších sochařů.)
Rops: Felicien Rops

Ryckaert David
Saftleven:  Herman Saftleven
+++ Santi: Rafael Santi (1483-1520) (renesance) (například skica hlava apoštola)
Sargent
Sarto: Andrea del Sarto - správně: Andrea d´Agnolo di Francesco ( 16. června 1486 – 21. ledna 1531) italský renesanční malíř
Schiele: Egon Schiele (Rakousko, 1890- 1918, expresionizmus) 
Seve: PETER DE SEVE
Sheppard: Joseph Sheppard (1948-1952) (/Drawing the Living Figure)
Sieffert Paul (French, 1874-1957)(hodně akty)
Steve Hanks
Švabinský Max (17.9.1873-10.2.1962)
Turner
Ubaldo Gandolfi (1728-1781)
Vaga: Perino del Vaga (nickname: Piero Buonaccorsi) (1501 – October 19, 1547) Pozdní renesance/Manýrismus
Vargas: Alberto Vargas
Vasari: Giorgio Vasari (30. července 1511, Arezzo – 27. června 1574, Florencie)
Vecellio: Tiziano Vecellio 
Vermeer Johannes (Jan)(Joannis van der Meer) (dívka s perlovou naušnicí)
Velazquez
Venne: Adriaen van de Venne (1580-1662) (například: allegory-of-poverty)
Verrocchio: Andrea del Verrocchio (1435–1488) 
Victor Schivert 1863 - 1926
Vinci: Leonardo da Vinci (Narodil se 15. dubna 1452, zemřel 5. května 1519) 
Vukovic Dusan (olejomalba)
Waterhouse
Watteau: Jean Antoine Watteau (1684–1721) (rokoko)
Zezzos Alessandro (portrety)
Zichy: Mihaly Zichy (Hungary, 1827-1906)(erotic drawings)
Zmatlíková: Helena zmatlíková (ilustrace)
Zrzavý: Jan Zrzavý
Zvěřina: František Bohumír Zvěřina (1835-1908)
Ženíšek: František (1849-1916) (Paridův soud)

................................................................................
athénská škola
Red and black chalk
................................................................................
Témata:


Falero Luis Ricardo Luis Ricardo Falero (1851-1896)(vision of faust, Faust’s Vision, 1880) 
Psyche
Psyché a Cupid
Le Réveil de Psyche
Fragonard
Lucretia
Diana and Callisto
Jupiter and Olympia
Nymphs
the toilet of venus - venus oil
Zuzana a starci - Susanna and The Elders
Triptych of the Resurrection
head of a woman

zajímavé stránky - Holandsky
Zajímavé inspirace
Body proportion
vzory
Několik inspirací
xxx
xxx
Trochu moderního stylu
(Bob Ross)

Michael Jindřich Rentz (rytina)

Pohlednice:
Alois Ludvík Salač (1900 Praha - 1953 pravděpodobně NDR) 

Sochařství: 
Rodin Auguste

ze současných tvůrců:
Michael Godard (hodně černé pozadí, skleničky)
Stella Im Hultberg
J. C. Leyendecker

Literatura:
Artist's manual - Angela Gair 


################################################################################
--------------------------------------------------------------------------------
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv


Náměty na malbu, kresbu: (někdy přijdou se zadáním)  Co malovat?

- zátiší
- portréty
- slunění (oil sunbather)

 
Cvičení: Úkoly - namalujte:
- mýdlovou bublinu (duhování + odlesky světla + zkreslené tvary zrcadlících se předmětů)
- hořící svíčku nebo oheň (v plamenu je i modrá barva)
- rozhýbanou vodní hladinu ve vaně nebo lavoru (odlesky světla na dně)
- papír zmačkaný do koule osvětlený z několika směrů současně červeným, modrým a žlutým světlem.
- tryskající voda - odlesky na kapičkách vody (z fonány, sprchy, hadice)
- Lom světla na skleněné kouli -
- zkreslený pohled přes skleněnou čočku, vypouklé nebo duté zrcadlo

- láska 
- proradnost 
- smrt
- fantaskno
- výjev každodenního života
- klanění pastýřů [Adoration of the Shepherds] (Krásná práce se světlem vycházející ze středu)
- sport (volejbal) 

-------------------------------------------------------------------------------- 
inspirace _ k l m Painting course
nápad galerie inspirace inspirace
  Klíčové slova:
  - trompe
  - trompe l'oeil
 
e-Book Cybook

Témata: Paridův soud (Z řecké mytologie, Héra, Athéna a Afrodita se přely, která z nich je nejkrásnější.) Ingres la toilette

Poslední aktualizace: 14. 2. 2015

Jak se rodí obrázek? Co je krásné, nemělo by zůstat skryto. (K.K.)