fotograf

Reklamní fotografie - Advertising photography

Reklamní fotograf - Advertising photographer

Specializace: fotografie určené pro webové stránky.

Specialization: photos for website.


Na stránce se po chvilkách stále ještě pracuje! - On the Web site after the moments are still working!

Není sice velký rozdíl mezi klasickou fotografií a fotografií pro weby, ale přesto existuje.
Fotografie musí ladit s webovou stránkou.
Barevná škála je v aditivním barevném podání. Některé barvy jsou zkreslené a některé odstíny zcela chybí - gamut.
Malé fotografie (náhledy) musí okamžitě upoutat pozornost, a při zvětšení musí nadchnout.

Nabízím zhotovit - I offer create:

Má tvorba - My creation:

Dále provádím: - I also provide:

Zpravidla nedělám: - Usually do not do:


Na všechny uvedené fotografie a obrázky se vztahují autorská práva.


Virtuální obchodní dům